Održana 31. sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Jučer je  u Donjem Vakufu s početkom u 17:00 sati održana 31. redovna sjednica Općinskog vijeća. Sve tačke koje su se našle na dnevnom redu sjednice su i usvojene.

Na početku sjednice je  razmatran i usvojen  Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016., a zatim Odluka o izmjenama Statuta Općine Donji Vakuf, kao i rješenja: o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za žalbe, o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provodjenje javnog konkursa za dodjelu gradjevinskog zemljišta državnog vlasništva radi gradjenja stambenog objekta. Vijećnici u Donjem Vakufu su usvojili i Zaključak o odobravanju raspisivanja javnog konkursa za dodjelu neizgradjenog gradjevinskog zemljišta državnog vlasništva radi gradjenja stambenog objekta, Informaciju o stanju bezbjednosti ljudi i imovine, te bezbjednosti javnog reda za 2015. godinu i Informaciju o stanju putne infrastrukture. Na dnevnom redu bilo je i razmatranje izvještaja i to : o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Donji Vakuf, o radu Javne ustanove Dom kulture Donji Vakuf, Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za period 1.1. do 31.12. 2015., kao i o stanju u oblasti poljoprivrede za 2015. te o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za period januar – mart 2016. god. Svi izvještaji su takođe usvojeni.Zahtjev Javnog komunalnog uslužnog preduzeća „Čistoća“ Donji Vakuf  je takođe usvojen i data je saglasnost za imenovanje v.d. direktora.

Na kraju sjednice OV Donji Vakuf, razmatrana je naknadno uvrštena tačka dnevnog reda: Informacija  o stanju objekata i zemljišta  koje je pri ukidanju željeznice  preneseno na općinu Donji Vakuf. Vijećnici su donijeli odluku da se ova Informacija dopuni u roku od 60 dana  te će biti prezentirana na nekoj od narednih sjednica.