Održana 34. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Vlada SBK usvojila zapisnike sa 33. sjednice i 11. vanredne sjednice.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za S.Š.”Novi Travnik”, za Nastavak I faze izgradnje S.Š. “Novi Travnik” – završetak, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču “Građevinar” d.o.o. Novi Travnik,

– Odluku o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za nastavno osoblje za školsku 2016/2017 godinu, a sve u cilju osiguranja redovnog nastavnog toka, odlukom se daje saglasnost OŠ Travnik, Travnik za raspisivanje konkursa za nastavnika razredne nastave – 1 izvršitelj,

– Odluka o raspodjeli sredstava za sport – kotizacija klubovima za jesenji dio sezone 2016/ 17. godine u iznosu od 8.000,00 KM,

– Odluka o raspodjeli sredstava za sport – sportskim savezima, sportskim klubovima i sportašima pojedincima za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima i podršku u radu, odlukom se izdvaja iznos od 227.700,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za period 207-2019. godina. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluka Ustavnog suda Federacije BiH.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjenama Odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za izradu šumskoprivredne osnove za privatne šume, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, sredstva će se dostaviti preduzeću JP “Bosanskohercegovačke šume” Sarajevo.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za potrebe uprave, kako slijedi:

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja, odlukom se izdvaja iznos od 27.500,00 KM,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti, odlukom se izdvaja iznos od 17.500,00 KM,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za uređenje mezarja i groblja, odlukom se izdvaja iznos od 24.800,00 KM.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe budžetskih korisnika: za nabavku ogrijevnog drveta, mrkog uglja, uglja lignita, lož ulja i goriva na prijedlog Službe za zajedničke poslove Vlade SBK.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku vatrogasnog vozila za Službu za zaštitu i spašavanje od požara, odlukom se izdvajaju sredstva za nabavku vatrogasnog vozila TOYOTA HILUX sa ugrađenom pripadajućom opremom u iznosu od 108.500,00 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću “Financ” d.o.o. Mostar.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zašitite okoliša, povratka i stambenih pitanja je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava za realizaciju glavnog projekta izgradnje vodosnabdjevanja naselja u zoni Prokoškog jezera, opčina Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 7.000,00 KM.

Vlada SBK je prezentirala Informaciju o dostignutim aktivnostima Bosne i Hercegovine za pridruživanje, prezentacija je održana od strane predstavnika Vanjskopolitičke inicijative BiH.

 

   KABINET PREMIJERA