Održana 44. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

                                                      SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

                                                sa 44. sjednice Vlade SBK  u Travniku

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 43. sjednice Vlade SBK.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada SBK je prihvatila Mišljenje nadležnog ministarstva na Prostorni plan općine Fojnica 2011-2031.godine.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o utrošku sredstava za zamjenu stolarije u dvije učionice u O.Š. „Hasan Kjafija-Pruščak“ Prusac – Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 5.594,22 KM za rekonstrukciju i investicijsko održavanje, sredstva iz odluke će se doznačiti preduzeću „Standard Plast“ o.r. Bugojno,

– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2016.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 330.830,67 KM (za 12 općina u SBK),

– Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje,

– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za ograđivanje školskog dvorišta u M.S.Š. „Zijah Dizdarević“ Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 5.568,73 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Grakop“ d.o.o. Kiseljak.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 20.300,00 KM za održavanje manifestacija, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 85.000,00 KM, za udruženja – udruge branilaca.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije Transfer poticaji privredi u 2016. godini, odlukom se mijenjaju slijedeći iznosi:

U tački I stav 2 , novčani iznos 775.000,00 zamjenjuje se novčanim iznosom 880.000,00 U tački II/Lot 3.1, novčani iznos 40.000,00 zamjenjuje se novčanim iznosom 37.440,00 U tački II Lot 4, novčani iznos 12.500,00 zamjenjuje se novčanim iznosom 10.500,00 U tački II Lot 1.3, novčani iznos 424.000,00 zamjenjuje se novčanim iznosom 421.000,00

U tački II Lot 6 , novčani iznos 112.500,00“ zamjenjuje se novčanim iznosom 225.060,00.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora slijedećem ponuđaču s rang liste, najpovoljniji ponuđač u konkurentskom postupku za Izradu Studije ranjivosti prostora na području SBK je „IPSA Institut“ d.o.o. Sarajevo.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je dala saglasnost na odabir najpovoljnijih prijevoznika u postupku Javne nabavke u nastavnoj 2016/2017 godini.

Na prijedlog Ureda za europske integracije, Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o Upitniku Europske komisije i obveze Kantona Središnja Bosna sa Akcionim planom odgovaranja na Upitnik Europske komisije.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluku o izdvajnju sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu sa pozicije „Transfer za izradz šumskoprivredne osnove za privatne šume“, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, sredstva će se uplatiti JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo,

– Odluka o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi: „Izgradnja kanalizacije u MZ Vrbanja, na području općine Bugojno, u iznosu od 16.736,62 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o utrošku sredstava za rekonstrukciju centralnog grijanja u O.Š. „Travnik“, Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 1.850,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču Elektro mehaničarska radnja „ELRA“ Travnik.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o utrošku sredstava za postavljanje laminata u 4 učionice u O.Š. „Kalibunar“ Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 5.990,40 KM, sredstva će se uplatiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez.

                                                                                               

                                                                                                                    KABINET PREMIJERA