Održana druga sjednica OV Gornji Vakuf – Uskoplje

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U gornjovakufskom Centru za kulturu i obrazovanje održana je druga redovna sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje.

Vijećnici su razmatrali 17 tačaka dnevnog reda a, između ostalog, usvojili su Nacrt budžeta za narednu godinu, te prijedlog Odluke o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca 2017.

Na početku zasjedanja Vijeća, a kako nije prisustvovala konstituirajućoj sjenici, svečanu zakletvu položila je vijećnica Danijela Jurina. U nastavku se prešlo na vijećnička pitanja. Naser Karamustafić iz SDP- a se interesirao o broju i distribuciji donacija u građevinskom materijalu na području Općine, te je predložio da se vijećnici odreknu jednomjesečnog paušala kako bi se pomoglo poriodici od 16 članovakoja živi u stambenom objektu od 50-tak kvadrata i bez kupatila.Pored Karamustafića za propuste pri izgradnji sportske dvorane, uz inzistiranje i na krivičnoj odgovornosti onih koji su to uzrokovali, interesiarla se i Šeherzada Dedić iz DF-a , a njen stranački kolega Sabahudin Puljarga interesirao se za nadzor nad ugovorima o zimskom održavanju puteva i problemima rasvjete u pojedinim naseljima.

U nastavku sjednice komandir Policijske stanice Osman Filan prezentirao je Informaciju o stanju sigurnosti na području Općžione istakavši kao je u ovoj godini u odnosu na 11 mjeseci protekle godine došlo do smanjenja broja krivičnih djela, a povećanja narušavanja javnog reda i mira. Par vijećnika se tražilo dodatna pojašnjenja, a Vijeće je na kraju jednoglasno prihvatilo Informaciju uz zaključak da će se po potrebi i ubuduće tražiti pokazatelji iz ove oblasti.

Vijeće se na ovoj sjednici bavilo i općinskim finansijama, odnosno prezentiran je Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci, razmatran je Nacrt budžeta za narednu godinu, te usvojen prijedlog Odluke o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca 2017.

Za prvih 9 mjeseci ove godine prihodi u budžetu Općine iznosili su 3 847 971 KM, dok su rashodi bili 3 071 452KM, odnosno ostvaren je suficit od 776 519 KM. Kada je riječ o Nacrtu budžeta za narednu godinu neće se bitnije razlikovati od ove, odnosno planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 5 297 700 KM. Ovom prilikomdonesena je i Odluka o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca naredne godine, u izn osu od 1 016 517 KM.

Inače, po okončanju diskusija u kojima je učestvovalo više vijećnika za sve tri tačke podršku je dalo 20, dok je dvoje vijećnika bilo protiv ili suzdržano. Mnogi diskutanti za govornicom su istakli domaćinsko ponašanje općinske administracije u ovoj godini, dok je načelnik Sead Čaušević naglasio kao je suficit od oko 700 000 KM ostvaren zahvaljujući primljenim kapitalnim transferima sa viših nivoa vlasti, a posebno od strane Kantona.

U nastavku vijećnici su usvojili i Nacrt Program rada Općinskog vijeća za 2017.godinu , te konstatovali da predstavlja dobru osnovu za izradu Prijedloga rada koji će biti ponuđen na prvoj narednoj sjednici Vijeća.

Ovom prilikom gornjovakufski vijećnici su razmatrali i više informacija, između ostali, o stanju zaštite i spašavanja na području Općine, o stanju putne infrastrukture, o stanju u predškolskom i osnovnom obrazovanju, zatim o stanju sporta i kulture, te u oblasti prostornog planiranja i građenja,kao i funkcionisanju mjesnih zajednica.