Održana prezentacija “Etički kodeks za organizacije civilnog društva u BiH”

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U zgradi Općine Bugojno, održana je prezentacija Etičkog kodeksa za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini. U sklopu prezentacije predstavljen je i Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO sektora koji zajedno sa Etičkim kodeksom predstavlja jak oslonac za održivost civilnog društva u BiH.

Bila je ovo prilika da se predstavnici nevladinih organizacija upoznaju sa principima Etičkog kodeksa, u neposrednom i otvorenom razgovoru razmjene stavove i iskustva povodom prezentiranog sadržaja te istaknu razlike između deklarativne posvećenosti pomenutim vrijednostima i njihovoj stvarnoj primjeni u praksi.

Kao pojedinci imamo odgovornost prema društvu u kojem živimo i ona se odražava kroz naše lično zalaganje za vrijednosti koje su opšteprihvaćene, koje poštujemo i djelujemo za društvenu promjenu kakvu želimo postići, naglasio je između ostalog Omir Tufo koordinator Centra za promociju civilnog društva.

Kodeks predstavlja skup osnovnih normi, principa i vrijednosti utvrđenih s ciljem standardizacije ponašanja i djelovanja organizacija civilnog društva. Prezentirani principi i vrijednosti podrazumijevaju dobrobit za grupe ljudi ili društvo u cjelini, odnosno prvenstveno su usmjereni na javni interes.

Na prezentaciji predstavnicima nevladinog sektora bilo je omogućeno da na licu mjesta potpišu i ovjere izjavu o prihvatanju Etičkog kodeksa. Nevladine organizacije su te koje su dgovorne za svoj  rad i rezultate, kako prema korisnicima tako i prema građanima, javnosti i zajedicama u kojim žive i rade.

Nevladine organizacije odgovorne su za rad i rezultate kako prema korisnicima i partnerima tako i prema građanima, javnosti i zajednicama u kojima žive i rade.

A ovim pristupom čini se prvi korak u dokazivanju spremnosti da se sa deklarativnog zalaganja za principe Etičkog kodeksa pređe u prostor djelovanja gdje se Kodeks svakodnevno primjenjuje u praksi.