Održana prva redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Nakon intoniranja državne himne, predsjedavjući Igor Vrljić dao je na usvajanje dnevni red na kojem je za današnju sjednicu Općinskog vijća Bugojno bila predložena samo jedna tačka ,Prijedlog odluke o privremenom finasiranju Općine Bugojno za period januar-mart 2017.godine.

Prije glasanja uslijedila je kraća diskusija tokom koje je vijećnica SDP-a Vedrana Kisić uputila primjedbu što se na dnevnom redu današnje sjednice nalazi samo ova tačka, s obzirom na to da su , kako je rekla, od posljednjeg zasjedanja Općinskog vijeća 11.augusta do danas nagomilani brojni problemi, koji iziskuju ozbiljniji rad Vijeća. Nakon što je predsjedavajući Vrljić rekao da je na sjednici Kolegija jednoglasno usvojen dnevni red sa samo jednom tačkom, Prijedlog odluke o privremeno finasiranju Općine za prva tri mjeseca naredne godine, te da će o drugim aktulenim problemima biti riječi već na narednom zasjedanju, vijećnici su sa 18 glasova “za”usvojili predloženi dnevni red. Protiv je bilo 6 vijećnika SDP-a i DF-a.I nakon što je pomoćnica općinskog načelnika za finansije Melća Strukar obrazložila Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Općine , uslijedila je diskusija tokom koje je vijećnik SDP-a Alija Helez zatražio je da Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2016.godinu bude dostavljen do 31.12 2016.god.Helez je uputio primjedbe na material koji se odnosi na predloženu tačku dnevnog reda današnje sjednice, zatarživši dopunu s Izvještajem o prihodovnoj i rashodovnoj strani. Admir Škandro,takodje, vijećnik iz kluba SDP-a uz primjedbu na neadekvatno pripremljeni material za današnju sjednicu, zatražio je pojašnjenje zašto u Službenim novinama nije objavljen Budžet Općine za 2016.Upozorio je da je to u suprotnosti sa zakonskim propisima ,te da će, ukoliko se to pokaže tačno, protiv odgovornih, načelnika općine, tadašnje predsjedavajuće Općinskog vijeća i sekretara Vijeća podnijeti krivične prijave.Škandro je tom prilikom naglasio kako klub SDP-a neće podržati Odluku o privremenom finasiranju, s obzirom na to da nisu dobili Izvještaj o izvršenju Budžeta u 2016.godini.

– Ako ima osnove za pokretanje krivične prijave neka je kolega Škandro pokrene, istako je načelnik Hasan Ajkunić.Naglasio je kako je Budžet objavljen u Službenim novinama i pojasnio da se Izvještaj o izvršenju Budžeta donosi krajem marta. Izvršenje Budžeta sa 31.decembrom nije moguće ,a nama zakon nalaže da izvještaje usvajamo za šest mjeseci i na nivou godine. Mi u OV-u to radimo kvartalno, svaka tri mjeseca. Krivične prijave se ne bojim, ali apleujem na kolege koji to najavljuju da stanu iza svojih riječi, rekao je načelnik Ajkunić.

Da će prihvatiti Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Općine za prva tri mjeseca naredne godine za govornicom su potvrdili, u ime SDA, Nedžad Jusić i Miroslav Zelić ispred HDZ-a. Sa 18 glasova za i 6 protiv usvojen je Prijedlog odluke o privremenom finasiranju Općine Bugojno za period januar – mart 2017.godine, u iznosu od million i 650 hiljada KM. Kako je naglašeno na sjednice Općinskog vijeća u najkraćem roku, prije kraja marta, trebala bi biti okončana procedura i Prijedlog Budžeta Općine za 2017.godinu.

Snimak prve redovne sjednice Općinskog vijeća Bugojno na program naše televizije možete pogledati sutra od 17 sati.