Održana XVI redovna sjednica OV Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Još jedna maratonska sjednica je iza vijećnika OV Bugojno.

Nakon nešto više od 7 sati iscrpne diskusije jučer su bugojanski vijećnici u Kristalnoj sali Općine apsolvirali dnevni red od 10 tačaka.

Da bi i ovog puta sjednica mogla biti dugotrajna dalio se naslutiti tokom rasprave o predloženom dnevnom redu od strane predsjedavajućeg Igora Vrljića, a koja je potrajala punih 45 minuta. Na kraju je zbog činjenice da se općinski javni pravobranilac nalazi na godišnjem odmoru većinom glasova sa dnevnog reda povučen Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Bugojno za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu, dok su u dnevni red uvrštene inicijative o uređenju autobusnih stajališta pred osnovnim i srednjim školama na području Općine kao i postavljanju radara u MZ Kopčić, te Odluka o dodjeli stipendija redovnimstudentima.

Vijećnička pitanja su se uglavnom odnosila na potrebu poboljšanja putne infrastrukture i ljetnog održavanja ulica u užem gradskom jezgru, ali i potrebi održavanja tematske sjednice o poljoprivredi , a upućena je i inicijativa o zabrani rada nedjeljom i državnim praznicima u objektima većim od 100 metara kvardatnih.

Izvještaj o prosjačenju na području općine Bugojno za 2018. godinu vijećnicima je prezentirao viši inspektor Muamer Karadža, a nakondiskusije jednoglasno je podržana inicijetive o uređenju nastrešnica za autobuska stajališta ispred osnovnih i srednjih škola do početrka naredne školske godine. Također je jednoglasno usvojena inicijativa da se uputi dopis Cestama FBiH i MUP-u SBK za zahtjevom za postavljenje radara u MZ Kopčić na dijelu puta gdje je ograničenje 40 km/h.

Poprilično se dugo diskutovalo i o problemu grijanja na području Općine a na kraju je usvojen zaključak kojim se nalaže JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve da izvrši uvid u stanje toplovoda dok će resorna općinska služba u roku od 15 dana izvršiti uvid u potraživanja i dugovanja između Općine i OR Bade za iznajmljivanje toplane i toplovoda , odnosno ulaganja i održavanja sistema centralnog grijanja. Mada se kratko raspravljalo za sljedeću sjednicu je prolongiran

Izvještaj o radu urbanističko-građevinskog inspektora za period 01.01. 2017.-30.04.2019., dok je konstatovano da se ranije dostavljeni Izvještaj o radu Sportskog saveza ne može prihvatiti za razmatranje. Vijeće je donijelo i Odluku kojom je naloženo načelniku da se vrši isplata iz granta predviđenog za sport direktno prema klubovima a prema postojećem Pravilniku do okončanja postupka sudskog registra nedavno legalnih izabranih predstavnika Sportskog saveza.

Prijedlog odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Bugojno naći će se i na narednoj sjednici uz zaključak da se do sljedećeg zasjedanja predložene izmjene dostave nadležnoj službi, kao i da nadležna služba pripremi registar javnih površina.

Po okončanju duže rasprave većinom glasova su usvojeni Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Bugojno i Urbanističkog plana grada Bugojna, kao Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prostornom uređenju i sprovođenju Prostornog plana općine Bugojno i Urbanističkog plana grada Bugojna za potrebe mezarja u Čipuljiću uz obavezu da se na predviđenoj lokaciji uredi zaštitni pojas, prostor za parkiralište, te obavezu da dženaze kreću ispred džamije i da se ukop vrši od kraja prema ulazu u buduće mezarje.

Sjednica je okončaja jednoglasnim potvrđivanjem dvije liste od po 150 redovnih studenata dobitnika općinskih stipendija za akademsku 2017./2018. i akademsku 2018/2019.godinu, te dodatnih 14 studenata čije su žalbe uvažene od strane drugostepene komisije a kojima će iz rezereve općinskog načelnika biti jednokratno isplaćeno po 500 KM po akademskoj godini .