Održana XVI redovna sjednica OV Bugojno

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Još jedna maratonska sjednica je iza vijećnika OV Bugojno.

Nakon nešto više od 7 sati iscrpne diskusije jučer su bugojanski vijećnici u Kristalnoj sali Općine apsolvirali dnevni red od 10 tačaka.

Da bi i ovog puta sjednica mogla biti dugotrajna dalio se naslutiti tokom rasprave o predloženom dnevnom redu od strane predsjedavajućeg Igora Vrljića, a koja je potrajala punih 45 minuta. Na kraju je zbog činjenice da se općinski javni pravobranilac nalazi na godišnjem odmoru većinom glasova sa dnevnog reda povučen Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Bugojno za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu, dok su u dnevni red uvrštene inicijative o uređenju autobusnih stajališta pred osnovnim i srednjim školama na području Općine kao i postavljanju radara u MZ Kopčić, te Odluka o dodjeli stipendija redovnimstudentima.

Vijećnička pitanja su se uglavnom odnosila na potrebu poboljšanja putne infrastrukture i ljetnog održavanja ulica u užem gradskom jezgru, ali i potrebi održavanja tematske sjednice o poljoprivredi , a upućena je i inicijativa o zabrani rada nedjeljom i državnim praznicima u objektima većim od 100 metara kvardatnih.

Izvještaj o prosjačenju na području općine Bugojno za 2018. godinu vijećnicima je prezentirao viši inspektor Muamer Karadža, a nakondiskusije jednoglasno je podržana inicijetive o uređenju nastrešnica za autobuska stajališta ispred osnovnih i srednjih škola do početrka naredne školske godine. Također je jednoglasno usvojena inicijativa da se uputi dopis Cestama FBiH i MUP-u SBK za zahtjevom za postavljenje radara u MZ Kopčić na dijelu puta gdje je ograničenje 40 km/h.

Poprilično se dugo diskutovalo i o problemu grijanja na području Općine a na kraju je usvojen zaključak kojim se nalaže JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve da izvrši uvid u stanje toplovoda dok će resorna općinska služba u roku od 15 dana izvršiti uvid u potraživanja i dugovanja između Općine i OR Bade za iznajmljivanje toplane i toplovoda , odnosno ulaganja i održavanja sistema centralnog grijanja. Mada se kratko raspravljalo za sljedeću sjednicu je prolongiran

Izvještaj o radu urbanističko-građevinskog inspektora za period 01.01. 2017.-30.04.2019., dok je konstatovano da se ranije dostavljeni Izvještaj o radu Sportskog saveza ne može prihvatiti za razmatranje. Vijeće je donijelo i Odluku kojom je naloženo načelniku da se vrši isplata iz granta predviđenog za sport direktno prema klubovima a prema postojećem Pravilniku do okončanja postupka sudskog registra nedavno legalnih izabranih predstavnika Sportskog saveza.

Prijedlog odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Bugojno naći će se i na narednoj sjednici uz zaključak da se do sljedećeg zasjedanja predložene izmjene dostave nadležnoj službi, kao i da nadležna služba pripremi registar javnih površina.

Po okončanju duže rasprave većinom glasova su usvojeni Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Bugojno i Urbanističkog plana grada Bugojna, kao Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prostornom uređenju i sprovođenju Prostornog plana općine Bugojno i Urbanističkog plana grada Bugojna za potrebe mezarja u Čipuljiću uz obavezu da se na predviđenoj lokaciji uredi zaštitni pojas, prostor za parkiralište, te obavezu da dženaze kreću ispred džamije i da se ukop vrši od kraja prema ulazu u buduće mezarje.

Sjednica je okončaja jednoglasnim potvrđivanjem dvije liste od po 150 redovnih studenata dobitnika općinskih stipendija za akademsku 2017./2018. i akademsku 2018/2019.godinu, te dodatnih 14 studenata čije su žalbe uvažene od strane drugostepene komisije a kojima će iz rezereve općinskog načelnika biti jednokratno isplaćeno po 500 KM po akademskoj godini .

1101112131415161718192203456789