Okrugli sto “Vršnjačko nasilje”

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Gimnaziji Bugojno je održan okrugli sto na temu – Vršnjačko nasilje . Prezentacija ove aktuelne teme od strane učenika Gimnazije, dio je Civitasovog projekta- PROJEKT GRADJANIN, koji se svake godine realizira u školama u BIH-ni.

Cilj okruglog stola bio je da se kroz predstavljanje problema i prikupljenih statističkih podataka iz škola na nivou općine, utvrde praktični koraci i mjere koji su potrebni za prevenciju i intervenciju u okviru ovog problema.Učesnici su bili predstavnici relevantnih institucija, ustanova i organizacija koji mogu i žele dati podršku projketu kao i podizanju svijesti o problemu koji je sveprisutan u našem društvu.Učenici III- razreda bug. Gimnazije bili su prezentatori ovog projketa,odnosno portofolija. Inače osim ove teme, u Gimnaziji će u sklopu Civitasovog Projekta Građanin, biti prezentirane još neke aktuelne teme: Stop nasilju u porodici, Kupujmo domaće-kupujmo budućnost , Uticaj medija na odgoj mladih i Zloupotreba mobitela u školi. Takmičenje u portofolijima u Gimnaziji biće održano 23. Marta, nakon čega će uslijediti općinsko takmičenje srednjih škola.