OO SDA BUGOJNO: Saopćenje za javnost

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U srijedu, 05.04.2017. godine, delegacija u ime  OO SDA Bugojno koju su činili Amir Šečibović, zastupnik u Skupštini SBK, Salih Gurbeta, dopredsjedavajući OV Bugojno, Nedžad Jusić, vijećnik u OV Bugojno, Admir Ždralović, vijećnik u OV Bugojno, Emir Sarajlić, v.d. direktor JKUP “Čistoća” d.o.o. i Adis Mašić, v.d. direktor JP za stambeno komunalne djelatnosti i lokalne puteve posjetila je Agenciju za razvoj općine Tešanj i tom prilikom održala radni sastanak sa direktorom navedene agencije, prof. dr. Ismarom Alagićem.

Sastanak je održan s ciljem upoznavanja sa radom ove agencije i njihovom dobrom, pozitivnom praksom. U narednom periodu je planirano osnivanje Agencije za razvoj općine Bugojno koja će, prioritetno, aplicirati projektima prema višim nivoima vlasti, domaćim i stranim fondovima, odnosno svim raspoloživim grantovima u BiH.

Također, agencija će ojačati administrativni aparat u našoj općini i biti servis svim javnim preduzećima i ustanovama u segmentu apliciranja na projekte, svim privrednim subjektima, obrtnicima i poljoprivrednicima kako bi poboljšali privredni ambijent u našoj općini i potakli snažniji razvoj naše općine.

Koristimo priliku da se zahvalimo Agenciji za razvoj općine Tešanj i direktoru prof. dr. Ismaru Alagiću na izuzetno ugodnom prijemu i radnom sastanku na kojem smo dobili sve potrebne informacije koje će nam pomoći u daljem procesu osnivanja agencije koja nam prethodi.

Ovim je ozvaničen početak jedne uspješne priče i saradnje dviju općina, a koja će u narednom periodu biti još intenzivnija i konkretnija.

 

OPĆINSKA ORGANIZACIJA

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE BUGOJNO