Općina Bugojno: Ažuriranje podataka u registrima – RPG/RK

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

                                                           OBAVIJEST

„Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji podnose zahtjeve za poticaj poljoprivredne proizvodnje sa federalnog nivoa da su dužni najkasnije do 20.03.2019. godine IZVRŠITI AŽURIRANJE PODATAKA U REGISTRIMA-RPG/RK KOJI SE VODI U OPĆINI.

Naglašavamo da se poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu prijaviti- ažurirati samo jednom u toku godine i to do 20.03. tekuće godine.
Poljoprivredni proizvođači koji uzgajaju najmanje 3 muzne krave i u sistemu su otkupa mlijeka mogu već prilikom ažuriranja podnijeti P1- prijavu za poticaj proizvodnje mlijeka – potrebno je da ponesu pasoše od krava.

Proizvođači koji ne izvrše AŽURIRANJE PODATAKA U REGISTRIMA-RPG/RK neće moći ostvariti poticaj sa federalnog nivoa u 2019. godini.

Ažuriranje podataka u registrima se obavlja u zgradi općine Bugojno, soba broj 107.
(kont. Telefon 030-509-234)“