Općina Bugojno: Javni poziv za raspodjelu sredstava Transfera za unapređenje materinstva

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Na osnovu člana 40. Statuta Općine Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 7/07 , 2/08 i 6/11), općinski načelnik raspisuje:

                                                         JAVNI POZIV
                    za raspodjelu sredstava Transfera za unapređenje materinstva

Općina Bugojno poziva sve porodilje koje su rodile u 2017. godini, da podnesu zahtjev
za dodjelu jednokratne novčane pomoći za porodilje iz Transfera za unapređenje materinstva.

PRAVO NA RASPODJELU SREDSTAVA:

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju porodilje koje su rodile u 2017. godini, imaju mjesto prebivališta na području općine Bugojno i koje se nalaze na redovnoj evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje SBK – Ispostava Bugojno.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz zahtjev je potrebno predati:

1. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete,
2. Uvjerenje da se majka nalazi na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje SBK –
Ispostava Bugojno,
3. Kopiju Ugovora sa bankom na kojoj se nalazi broj žiro računa. Porodilje koje trenutno nemaju otvoren račun u banci, isti će morati otvoriti do početka isplate, o čemu će blagovremeno biti obavještene.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom se podnose od 20.11.2017. godine do 15.01. 2018. godine na obrascu koji se nalazi u Centru za usluge građana u Općini Bugojno,

Broj: 01-14-00182 -17
Bugojno: 20.11.2017. godine

                                                                                           

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                               Hasan Ajkunić, prof.