Općinsko vijeće Bugojno sutra razmatra Prijedlog Budžeta za 2018. god.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Sutra će u  biti održana X (deseta) redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 10,00 sati. 

 

                                                         DNEVNI RED

1. Prijedlog Budžeta Općine Bugojno za 2018. godinu

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Bugojno za 2018. godinu

Izvjestilac za tačke 1. i 2.: općinski načelnik

                                                                    PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                         Igor Vrljić