Operativni centar KUCZ na raspolaganju građanima 24 sata

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Prema informaciji Operativnog centra Kantonalne uprave za civilnu zaštitu SBK-a (KUCZ) u proteklom periodu nisu zabilježeni pozivi građana koji bi se odnosili, eventualno, na njihovu ugroženost uslijed najnovnijih snježnih padavina.

 

Rad pomenute uprave u 2016. godini okarakterisale su aktivnosti, koje su provođene s ciljem prevencije mogućih posljedica od prirodnih i drugih nesreća. Na osnovu izvještaja koje dobijaju od općinskih Službi za civilnu zaštitu, BIHAMK-a, FHMZ, Agencije za vodno područje rijeke Save i elektrodistributera iz SBK-a, Kantonalna uprava za civilnu zaštitu svakodnevno raspolaže informacijama o stanju na terenu, koje potom proslijeđuje nadležnim institucijama, kazala nam je danas u telefonskoj izjavi Zenada Čaušević, šefica Operativnog centra u ovoj upravi.

Po njenim riječima, posljednja dva dana okarakterisali su požari u nekim općinama SBK-a.

-U ova dva dana najviše posla imali su vatrogasci, koji su intervenisali u gašenju nekoliko požara. U Bugojnu je gorio dimnjak, u Donjem Vakufu motorno vozilo, a u Jajcu štala i pomoćni objekat. Vatrogasci su intervenisali i prilikom saobraćajne nesreće, koja se dogodila u Torlakovcu – kazala je.

Po njenim riječima, rad Kantonalne uprave za civilnu zaštitu u prošloj godini bazirao se na provođenje određenih preventivnih aktivnosti, s ciljem spriječavanja eventualnih posljedica od prirodnih i drugih nesreća.

S tim u vezi, na razmatranje Vladi SBK-a i drugim relevantnim strukturama, Službe za civilnu zaštitu koje djeluju na nivou općina poslale su putem ove uprave niz zahtjeva od kojih su mnogi prihvaćeni.

– Radilo se na uređenju riječnih korita, a poduzimane su i druge aktivnosti radi prevencije od poplava. Realizovano je, također, nekoliko važnih projekata iz domena zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara – naglasila je šefica Operativnog centra KUCZ SBK-a.

U pomenutoj upravi zadovoljni su postignutim rezultatima koji su ostvareni u 2016. godini, a svi uočeni nedostaci će se pokušati prevazići u ovoj godini.

Samo koordiniranim djelovanjem svih službi civilne zaštite moguće je dobiti pravovremenu informaciju, na osnovu koje bi se utvrdili pravci djelovanja u smislu reagovanja na određenu nesreću ili neku poteškoću, smatra naša sagovornica.

Podsjetila je, na kraju, da je Operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite SBK-a na raspolaganju građanima 24 sata.