Operativni centar KUCZ na raspolaganju građanima 24 sata

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Prema informaciji Operativnog centra Kantonalne uprave za civilnu zaštitu SBK-a (KUCZ) u proteklom periodu nisu zabilježeni pozivi građana koji bi se odnosili, eventualno, na njihovu ugroženost uslijed najnovnijih snježnih padavina.

 

Rad pomenute uprave u 2016. godini okarakterisale su aktivnosti, koje su provođene s ciljem prevencije mogućih posljedica od prirodnih i drugih nesreća. Na osnovu izvještaja koje dobijaju od općinskih Službi za civilnu zaštitu, BIHAMK-a, FHMZ, Agencije za vodno područje rijeke Save i elektrodistributera iz SBK-a, Kantonalna uprava za civilnu zaštitu svakodnevno raspolaže informacijama o stanju na terenu, koje potom proslijeđuje nadležnim institucijama, kazala nam je danas u telefonskoj izjavi Zenada Čaušević, šefica Operativnog centra u ovoj upravi.

Po njenim riječima, posljednja dva dana okarakterisali su požari u nekim općinama SBK-a.

-U ova dva dana najviše posla imali su vatrogasci, koji su intervenisali u gašenju nekoliko požara. U Bugojnu je gorio dimnjak, u Donjem Vakufu motorno vozilo, a u Jajcu štala i pomoćni objekat. Vatrogasci su intervenisali i prilikom saobraćajne nesreće, koja se dogodila u Torlakovcu – kazala je.

Po njenim riječima, rad Kantonalne uprave za civilnu zaštitu u prošloj godini bazirao se na provođenje određenih preventivnih aktivnosti, s ciljem spriječavanja eventualnih posljedica od prirodnih i drugih nesreća.

S tim u vezi, na razmatranje Vladi SBK-a i drugim relevantnim strukturama, Službe za civilnu zaštitu koje djeluju na nivou općina poslale su putem ove uprave niz zahtjeva od kojih su mnogi prihvaćeni.

– Radilo se na uređenju riječnih korita, a poduzimane su i druge aktivnosti radi prevencije od poplava. Realizovano je, također, nekoliko važnih projekata iz domena zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara – naglasila je šefica Operativnog centra KUCZ SBK-a.

U pomenutoj upravi zadovoljni su postignutim rezultatima koji su ostvareni u 2016. godini, a svi uočeni nedostaci će se pokušati prevazići u ovoj godini.

Samo koordiniranim djelovanjem svih službi civilne zaštite moguće je dobiti pravovremenu informaciju, na osnovu koje bi se utvrdili pravci djelovanja u smislu reagovanja na određenu nesreću ili neku poteškoću, smatra naša sagovornica.

Podsjetila je, na kraju, da je Operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite SBK-a na raspolaganju građanima 24 sata.