Otvaranjem rudnika u Vitezu planirano zapošljavanje 180 radnika

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Na lokalitetu Kruščice u Vitezu uskoro bi moglo početi istraživanje i eksploatacija obojenih metala, koji će otvoriti put za milionsku investiciju i nova radna mjesta. U fazi istraživanja planirano je otvaranje 80 radnih mjesta, dok je u fazi eksploatacije planirano zapošljavanje 180 radnika.

U cilju realizacije planiranog projekta protekle sedmice u Općine Vitez je održana javna rasprava o istraživanju i eksploataciji ruda obojenih metala u planini Kruščica na površini od 10 kvadratnih kilometara. Incijator i ponuđač na projektu oko istraživanja je firma iz Švicarske Pluto Investment Ag, a preko firme Promineral iz Travnika.

Vrijeme trajanja koncesije je 30 godina, od čega su: tri godine istraživanja, jedna godina pripremni radovi, 25 godina eksploatacija i prerada rude i jedna godina za pravilno zatvaranje rudnika. Investitor planira godišnju proizvodnju od 100.000 tona rude. Za navedenu proizvodnju, privredno društvo Promineral je prema raspoloživoj Studiji predvidjelo kapitalne troškove od 41.336.000 KM.

Troškovi ulaganja su procijenjeni na osnovu trenutnih tržišnih cijena za geološka istraživanja, opremu, materijale i rad. U prvoj fazi istraživanja i pripremnih radova planirana su ulaganja od 4.500.000, u drugoj fazi (eksploatacija i prerada rude) ulaganja su 35.836.000 KM i u trećoj fazi (zatvaranje rudnika ) ulaganja iznose 1.000.000 KM.

Pluto Investment AG vodi nekoliko projekata istraživanja mineralnih sirovina na teritoriji Kosova, Ukraine, Poljske i Centralne Afrike. Pluto Investment AG trenutno vodi projekte u Poljskoj – istraživanje ležišta kvarcita na potrebe proizvodnje ferolegura u fabrici Re Alloys Sp. z o.o., Kosovu – istraživanja ležista hromita, olova i cinka na potrebe grupe Luma Investment SA i saradnika Pluto Investment AG i Ukraini- istraživanja ležišta hromita, titana, cirkona, granita, olova i cinka.