Počelo telefonsko anketiranje gradjana u Gornjem Vakufu- Uskoplju

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U okviru projekta kojeg provodi UNDP u vezi s upravljanjem rizicima od poplava u slivu rijeke Vrbas, tokom juna i jula 2016. godine biće provedena telefonska anketa među građanima Gornjeg Vakufa – Uskoplja.

Anketa ima za cilj prikupljanje podataka za prikaz potencijalnih šteta u slučaju poplava različitog intenziteta. Anketna pitanja obuhvataju informacije o karakteristikama kuće ili stana, automobila, poljoprivredne mehanizacije i sl.

Ovom prilikom vas, u ime Općine Gornji Vakuf/Uskoplje molimo da, ukoliko budete pozvani, uzmete učešće u anketi. Na taj način ćemo stvoriti bolje preduslove za borbu protiv poplava. Anketa će biti provedena u sljedećim naseljima: BATUSA, BISTRICA, BOLJKOVAC, DOBROŠIN, DONJA RIČICA, DRAŽEV DOL, DURATBEGOV DOLAC, GORNJI VAKUF-USKOPLJE, HUMAC, KRUPA, MRAČAJ, PAJIĆ POLJE, PLOČA, PODGRADJE, SEOCI, VILIĆ POLJE, VOLJEVAC i TRNOVAČA.