Poema o Srebrenici

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Admir Delalić je rođen u Ljubuškom 1969. godine. U rodnom gradu završava osnovnu i srednju školu.

Od djetinjstva pokazuje interes za pisanje i lijepu književnost. U Mostaru završava Islamsku pedagošku akademiju pri Univerzitetu „Džemal Bijedić“ Mostar. Istovremeno piše i javlja se svojim radovima u mostarskom časopisu za duhovnu izgradnju i kulturu „Kabes“ i „Evlad“, u novije vrijeme i časopis sa djecu „Jasmin“, koji izlazi u Zagrebu.

Piše poeziju, ilahije i kaside, prozu i poučne priče. Neke od njegovih ilahija nalaze mjesto u udžbenicima za lslamsku vjeronauku.Poeziju Admira Delalića možete čitati i na njegovoj promotivnoj facebook stranici “Sokak Sreće”. Delalić sarađuje sa mnogim web portalima na kojima objavljuje svoje tekstove. Iz štampe je izašla i njegova prva zbirka poezije „Sokak Sreće“, pretočena u više ciklusa koje tematizira ova zbirka poezije.

Živi i radi u Mostaru kao nastavnik Islamske vjeronauke. Završava studij pri Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.