Potpisan Sporazum o saradnji svih aktera u domenu dječije zaštite

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U zgradi Općine Bugojno upriličeno je potpisivanje međusektorskog Sporazuma o saradnji svih aktera u domenu dječije zaštite. Potpisivanju sporazuma, prisustvovali su rukovodioci institucija i nominovani predstavnici institucija koji su kroz redovno učešće dali doprinos projektnim aktivnostima.

Proteklih šest mjeseci na području Bugojna, organizacija World Vision započela je sa implementacijom projekta „Jačanje sistema referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou. “ Projekat se provodi u devet općina uz finansijsku podršku UNICEF-a BiH.

Prema riječima Adise Redžić, voditeljice projekta krajnji cilj projekta je da se mehanizmi za prepoznavanje, prijavljivanje i rješavanje slučajeva nasilja nad i među djecom ojačaju i kreiraju kapaciteti koji zagovaraju inovativna rješenja i servise u ostvarenju prava svakog djeteta.

Kroz projektne aktivnosti, aktivno su se uključili predstavnici Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Centra za mentalno zdravlje, osnovne i srednje škole, predškolske ustanove, policijske službe i općine. U saradnji sa pomenutim institucijama radilo se na uspostavljanju jače intersektorske saradnje a sve kroz izradu i primjenu Sporazuma o saradnji u slučaju nasilja nad i među djecom na lokalnom nivou.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je i načelnik općine Bugojno Hasan Ajkunić.

Ovaj Sporazum omogućit će sigurno okruženje u kome će biti ostvareno pravo svakog djeteta da bude zaštićeno od nasilja.