Potpredsjednica F BiH Mahmutbegović:Uvrstiti lijekove protiv melanoma na “A” listu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

U narednoj godini nastavlja se borba da pacijenti u Federaciji Bosne i Hercegovine oboljeli od veoma opake kancerogene bolesti, metastatskog melanoma, dobiju mogućnost liječenja odgovarajućim medikamentima na teret Federalnog fonda solidarnosti.

 
 
Nosioci inicijative su Udruženje pacijenata oboljelih od melanoma u FBiH i potpredsjednica Federacije Melika Mahmutbegović.
 
Potpredsjednica, ljekarka po vokaciji, kojoj se obratilo ovo udruženje, dosad je u dva navrata organizirala sastanke sa svim relevantnim faktorima, pacijentima i institucijama, želeći kao profesionalac i ljekar, kako je izjavila, da problem bude riješen što prije.
 
Dosad ona nema informaciju da su navedeni lijekovi planirani na A listi Zavoda zdravstvenog osiguranja, što je cilj cjelokupne inicijative, ali nastavlja aktivnosti i za drugu sedmicu idućeg mjeseca uputila je pozive za još jedan sastanak na koji je i dosad zvala predstavnike Udruženje oboljelih, Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja, ljekare s onkoloških klinika Federacije i članove odgovarajućih parlamentarnih tijela.
 
Mahmutbegović, pacijenti i ljekari, u dosadašnjim susretima izražavali su nedvojben stav da mjere treba poduzeti što prije, posebno zbog toga što melanom ne štedi ni mlade ljude niti ostavlja mjesta optimističnim prognozama u pogledu trajanja života.
 
Jedan od učesnika dosadašnjih sastanaka, Fikret Operta iz Udruženja oboljelih, također ljekar po vokaciji, živi je primjer efikasnosti lijekova koji su se u međuvremenu pojavili na tržištu.
 
Ideja je da Fond solidarnosti, koji djeluje unutar Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, finansira ubuduće nabavku tih skupih lijekova, za koje struka kaže da u 50 posto slučajeva mogu dovesti i do izlječenja Budući da se Operta, zahvaljujući angažmanu porodice, liječio u Njemačkoj medikamentima koji su kod njega dali vrlo dobre rezultate, želja mu je da i pacijentima u Federaciji BiH, na osnovu uvrštavanja na „A“ listu, bude dostupno pet lijekova iz ove grupe za ciljanu i imunološku terapiju metastatskog melanoma, kazao je također.  
 
Prim. dr. Semir Bešlija iz Udruženja onkologa BiH insistirao je u toj prilici na sistemskom i pravičnom rješenju za liječenje svih koji obole ne samo od ove već i od drugih malignih bolesti za koje je presudno djelovati urgentno i odgovarajućom terapijom, kao i preventivno. Onkološki pacijenti su pacijenti 21.stoljeća; u 2017. godini su onkološka oboljenja najzastupljenija i po učestalosti i po smrtnosti, kazao je.
 
Fond solidarnosti i vertikalni programi zdravstvene zeštite su nešto najbolje što se zadnjih godina desilo kad je riječ o zdravstvu, ali nije dobro što u trenutnoj praksi “neke stvari ne rješavamo sistemski“, kazala je potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović.
 
Ona je učesnicima dosadašnjih sastanaka, predstavnicima Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranje i reosiguranja, sugerirala da od trenutnih oko 140 miliona KM unutar Fonda solidarnosti, na osnovu sagledavanja stanja i potreba, dio bude raspoređen za nabavku lijekova za terapiju metastatskog melanoma.
 
Njeno je mišljenje da u donošenje odluka koje bi dodatno vodile željenom cilju treba da budu uključeni i Vlada, odnosno Parlament FBiH.