Potpredsjednica FBiH: Pitanje rješavanja statusa porodilja u FBiH vratiti u institucije

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kolegij Doma naroda Parlamenta Federacije BiH jučer je na sjednici prihvatio inicijativu potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine Melike Mahmutbegović da se polovinom jula organizira tematska konferencija na kojoj će se razgovarati o rješavanju problema porodiljskih naknada u FBiH.

– Nesporno je da je došlo do pada nataliteta uzrokovanog kako odlaskom mladih, posebno bračnih parova iz Bosne i Hercegovine, ali jednako tako i zbog činjenice da žene nisu motivirane, odnosno da su zapostavljene jer na cijeloj teritoriji Federacije BiH ne mogu da ostvare pravo i naknade kao porodilje – istakla je Mahmutbegović.

Potpredsjednica FBiH istakla je kako će se do tematske konferencije o stanju porodilja u FBiH i rješavanju tog problema sačiniti sveobuhvatna analiza iz koje se žele dobiti jasni pokazatelji koliko je u FBiH porodilja, posebno koliko ih je među zaposlenim, a koliko nezaposlenim, te sa kolikim brojem djece: jednim, dvoje, troje…

-Želimo u sve uključiti nadležne kako federalne tako i kantonalne institucije kako bi se došlo do što preciznijih podataka koliko bi koštalo uvođenje u prava porodilja u FBiH tamo gdje to pitanje nije riješeno, odnosno koliko bi bilo potrebno dodatnih sredstava za poboljšanje stanja u toj oblasti. Ovim želimo pitanje rješavanja statusa porodilja u FBiH vratiti u institucije. Stoga nam je cilj da što bolje pripremimo podatke za teritoriju cijele Federacije BiH te da na tematskoj konferenciji ponudimo zaključke koji će rezultirati rješenjima – istakla je Mahmutbegović.

Podršku inicijativi potpredsjednice FBiH Melike Mahmutbegović o održavanju tematske konferencije posvećene stanju porodilja u FBiH i rješavanju tog prroblema na današnjoj sjednici Kolegija Doma naroda Parlamenta FBiH podršku su dali predsjedavajuća Lidija Bradara, te dopredsjedavajući Jasenko Tufekčić i Drago Puzigaća.

Podršku organizaciji konferencije dali su i predsjedavajući klubova bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda u Domu naroda Paralemnta FBIH Osman Ćatić, Tomislav Martinović i Slaviša Šućur.

Zaključeno je kako će se na tematsku konferenciju pozvati predsjedavajući oba doma Parlamenta FBiH kao suorganizatori, kao i zamjenici predsjedavajućih, te predsjednici klubova u Domu naroda, odnosno predsjednici klubova stranaka u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, te predsjednici kantonalnih skupština u FBiH i zvaničnici nadležnog federalnog i kantonalnih ministarstava rada i socijalne politike. Sličan sastanak bit će održan i sa članovima Kolegija Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH.