Potpredsjednica FBiH zadovoljna radom Informacionog centra voda

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović izrazila zadovoljstvo radom Informacionog centra voda u Agenciji za vodno područje rijeke Save.

– Ovaj centar, koji je otvoren u martu, vrši prikupljanje i obradu podataka iz hidrološkog monitoringa s više od 80 savremeno opremljenih automatskih stanica postavljenih na gotovo svim vodotocima u slivu Save u Federaciji BiH – kazala je Mahmutbegović, koja je danas posjetila agenciju.

Centar je, dodaje, pokazatelj da je agencija opremljena i da prati vodotoke u slučaju eventualnih poplava i izvanrednih situacija. Mahmutbegović će sa svoje pozicije podstaći nadležne koji trebaju da se uključe u aktivnosti, s kojim bi se još više poboljšao rad i ulaganje u Agenciju za vodno područje rijeke Save.

Direktor ove ustanove Sejad Delić upoznao je potpredsjednicu Federacije BiH o aktuelnim projektima navodeći da su u završnoj fazi dvije dionice na zaštitnim vodnim objektima.

– To je rekonstrukcija savskih odbrambenih nasipa u mjestu Prud u Odžaku i lokacija Tursinovac u opštini Domaljevac-Šamac. Na tom području se izvode radovi radi rekonstrukcije posavskog odbrambenog nasipa, dužine 1,2 km – kazao je Delić.

U narednoj godini očekuje da će u punoj fazi biti Akcioni plan zaštite od polava i upravljanja vodama (2014-2018), jer se radi o sredstvima Evropske komisije, pomoću kojih se planira izvršiti rekonstrukcija 16 km nasipa i sanacija zaštitnih vodnih objekata.

– Na taj način bili bismo zaštićeni od velikih voda Save – dodao je Delić.