Poznat novi saziv OV Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Dvije sedmice nakon lokalnih izbora Centralna izborna komisija BiH objavila je rezultate u kojima je poznato koliko su politički subjekti osvojili mandata, kao i imena kandidata koji su postali vijećnici . 

Na području Bugojna na proteklim izborima glasalo je 15 413 građana, a važeći je bio 14 471 listić. Sa osvojelin 6 065 glasova SDA je dobila 11 vijećničkih mandata. SDP BiH sa 2 215 glasova dobio je 4 vijećnika,dok će po tri vijećnika imati SBB Fahrudin Radončić, za koji su glasala 1 773 birača i Koalicija hrvatskih stranaka (HDZ BiH i HDZ 1990), koja je dobila povjerenje 1 512 glasača. Demokaratska fronata, sa osvojenih 1 323 glasa , i Nezavisna lista, koja je dobila 894 glasa, u budućem Općinskom vijeću Bugojna imat će po dva vijećnika.

Poznata su i imena vijećnika . Iz proteklog u novi saziv Općinskog vijeća Bugojno ušlo je 10 vijećnika. Uz 5 vijećnika iz ranijeg saziva: Saliha Gurbetu, Berku Begović, Halila Dedića, Naima Basaru i Mahmuda Al-Zawahreha SDA u Općinskom vijeću zastupat će i: Nedžad Jusić, Adis Mašić, Vedad Hajić, Emir Sarajlić, Fuad Hajić i Azra Fazlibegović-Mahmutović. Niko iz proteklog saziva Vijeća ispred SDP BiH nije ponovo osvojio mandat vijećnika, a ovu partiju u narednom periodu će zastupati: Admir Škandro, Alija Helez, Vedrana Kisić i Midhat Palić. Ispred SBB-a Fahrudin Radončić mandate vijećnika su ponovo osvojili Đemal Bilanović i Adnan Hozić , a novi vijećnik ispred ove stranke je Armin Kurbegović. Koaliciju hrvatskih stranaka, a koju su činili kandidati HDZ BiH i HDZ 1990, predstavljat će raniji vijećnici Miroslav Zelić i Greta Kuna, dok je novi vijećnik ispred ove Koalicije Igor Vrljić. Ispred Demokratske fronte mandate su osvojili Emir Muftić i Mithat Abazović, dok će Nazavisnu listu zastupati povratnik u Općinsko vijeće Mustafa Ugarak i vijećnik iz proteklog saziva Samir Šečić.

Pojedinačno najveći broj glasova osvojio je nosilac liste SDA Salih Gurbeta, koji je dobio povjerenje 2 726 građana Bugojna. Uz Nedžada Jusića koji je osvojio 2332 glasa svi ostali vijećnici ispred SDA su imali više od hiljadu glasova . Od ostalih 14 vijećnika iz drugih stranaka niko nije imao ni približno hiljadu glasova. Najveći, a interesantno i identičan broj, i to po 774 glasa, osvojili su nosioci liste SDP BiH Admir Škandro i Koalicije hrvatskih stranaka(HDZ BiH i HDZ 1990) Igor Vrljić. U novi saziv Općinskog vijeća Bugojno moglo se ući i sa 200 glasova građana koliko je ovog puta osvojio nosilac Nezavisne liste Samir Šečić.

Gledano u procentima najznačajnije povjerenje unutar grupacije građana koji su glasali za određeni politički subjekat dobio je Igor Vrljić, nosilac liste Koalicije hrvastkih stranaka. Vrljić je dobio 51,19 % glasova birača koji su glasali za Koaliciju hrvastkih stranaka. Salih Gurbeta dobio je povjerenje 44, 95% birača koji su glasali za SDA, a Emir Muftić 41,04 % povjerenja glasača koji su na proteklim lokalnim izborima dali podršku Demokratskoj fronti. Samo troje budućih vijećnika, i to svi iz SDP BiH: Alija Helez, Vedrana Kisići i Midhat Palić dobilo je manje od 20 % povjerenja birača koji su glasali za ovu partiji na proteklim izborima.

Na kraju valja reći da sastav Općinskog vijeća Bugojno vjerovatno neće biti po imenima onakav kakav je trenutno po osvojenim mandatima. Naime, zbog nespojivosti funkcija određeni kandidati za vijećnike morat će dati ostavke, te će do konstituirajuće sjednice Vijeća na njihova mjesta doći sljedeći sa liste istog političkog subjekta.