Preporučujemo: Vratio se Ćiro – dokumentarni film

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Vratio se Ćiro – dokumentarni film u programu TV Bugojno u nedjelju, 20:00 sati.

Film je snimljen nakon restauracije i konzervacije travničke parne lokomotive serijske oznake 97-036 i kompozicije voza sa oba vagona, a u povodu 120 godina od prolaska pruge uzanog kolosjeka kroz srednju Bosnu, na relaciji Lašva – Travnik- Donji Vakuf- Bugojno i Donji Vakuf-Jajce.