Program sufinansiranja samozapošljava i zapošljavanja u poljoprivredi

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošlljavanje

sačinilo je Program sufinansiranja samozapošljava i zapošljavanja u poljoprivredi za 2015. godinu kako bi se podizalo samozapošljavanje i zapošljavanje osoba sa evidencije nezaposlenih FBiH, a koji se vode kao poljoprivredni proizvođaći u Registru poljoprivrednih gazdinstva i Registru klijenata FBiH.

Na javni poziv može se aplicirati isključivo putem elektronske prijave na linkovima ispod:

Zahtjev – aplikativni formular (http://fzzz.ba/doc/postojeciobrt.html)

Zahtjev – aplikativni formular (http://fzzz.ba/doc/poljosamozaposljavanje.html)

 

svakim radnim danom od 08:00 do 16:00h.