Programski sadržaji 508. Dana Ajvatovice

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

PROGRAMSKI SADRŽAJI 508. DANA AJVATOVICE

        (2. juni – 2. juli 2018. god.)

Subota, 2. juni 2018. god.

10:00 – BUGOJNO, Kulturno-sportski centar, 20. Internacionalni karate turnir, BUGOJNO OPEN – AJVATOVICA 2018, organizator KK „Bugojno“

Nedjelja, 17. juni 2018. god.
18:30 –PRUSAC, Musalla, Svečano otvaranje manifestacije “508. Dani Ajvatovice”
20:00 –PRUSAC, Dom Hasana Kafije Pruščaka, Umjetnička izložba, Tišina beskonačnosti, autori postavke Sead i Halida Emrić

Ponedjeljak, 18. juni 2018. god.

19:00 – DONJI VAKUF,Trg Ibrahim-bega Malkoča, Bajramski koncert, učesnici: Halebić Amra,Habib Šerif Šera,KUD „Nakib Abdagić Kiban“
19:30 – JAJCE, Dom kulture, Promocija knjige, Bosanske vakufname, grupa autora,promotori: dr. hfz. Senaid Zajimović, dr. Adnan Kadrić i mr. Osman Lavić

Utorak, 19.juni 2018. god.

19:30 –DONJI VAKUF, Dom za kulturu, Tribina, 555 godina Ahdname, izlagači: dr. Ismet Bušatlić i dr. Aladin Husić
19:30 – NOVI TRAVNIK, Islamski centar, Promocija knjige, U vrtlogu prošlosti,autor Neđad Topalović, promotori: Nermin Merhemić i autor romana

Srijeda, 20. juni 2018. god.

19:30 –TRAVNIK, Velika sala Općine, Promocija knjige, Monografija Fakulteta islamskih nauka,grupa autora, promotori: dr. Zuhdija Hasanović, dr. Ismet Bušatlić, dr. Mustafa Hasani, dr. Ahmed Adilović, moderatordr. Zehra Alispahić
19:30 – JAJCE, Dom kulture, Promocija knjige, Islam i Zapad u mišljenju Mustafe Busuladžića,autor dr. Mevludin Dizdarević, promotori: dr. Ajdin Huseinović, Mustafa Spahić i autor knjige
19:30 – BUGOJNO, Medžlis IZ Bugojno, Promocija zbornika radova, Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: Izazovi novih tumačenja islama, grupa autora,promotori: dr. Elvir Duranović, dr. Zuhdija Adilović i mr. Sumeja Ljevaković-Subašić

Četvrtak, 21. juni 2018. god.

19:30 – VITEZ, Medžlis IZ Vitez, Promocija knjige,Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995,grupa autora, promotori: dr. Elvir Duranović i Zehrudin-ef. Hadžić
19:30 – BUSOVAČA, Tekija Mesudija u Kaćunima, Promocija knjige, Mesnevija, autor Dželaludin Rumi, prijevod knjige: šejh Ahmed-ef. Mešić, promotori: dr. Izet Pajević,dr. Ćazim Hadžimejlić, dr. Mubina Moker,mr. Ahmed Hatunić, moderator Azra Hasanović

Petak, 22. juni 2018. god.
19:00 – TRAVNIK, Centar za kulturu, Izložba starina i antikviteta,autor postavke Dragan Mučibabić(22-24. juni)
19:30 – BUSOVAČA, Nova džamija u Gavrinim kućama, Promocija knjige, U potrazi za svetim,autor dr. Elvir Duranović, promotori dr. Mustafa Prljača i autor knjige
20:00 – TRAVNIK, Centar za kulturu, Monodrama, Sve je do nas,autor i izvedba Emir Hadžihafizbegović

Subota, 23. juni 2018. god.

10:00 –BUGOJNO, Ahmed Fadil-pašinadžamija, Likovna kolonija,Kistom kroz gradove SBK, organizator Udruženje Enkaustika (23-24. juni)
10:00 –BUGOJNO, Udruženje strijelaca „Kalin“, Takmičenje u sportskom streljaštvu (gađanje iz vazdušne puške), učesnici: US „Kalin“ – Bugojno, SSK „Target“- Travnik iSSK „Bratstvo“- NoviTravnik
10:00 – DONJI VAKUF, Motel Otoka, 19. Pojedinačni rejting turnir TS BiH u tavli, Ajvatovica 2018, organizatori: TK „Vatrogasac“ i Tavla savez BiH
19:00 – DONJI VAKUF,Torlakovac, 20. jubilarni Memorijalni malonogometni turnir,Pomen na šehide MZ Torlakovac, organizator MZ Torlakovac
19:00 – LIVNO,Kino sala BZK „Preporod“ Livno, Predstava, Jesam li zaboravljen,izvodi Amaterskokulturno-umjetničko društvo„Džennetske ptice“
19:30 – TRAVNIK, Islamski centar Kalibunar, Promocija prijevoda Kur'ana od Nurke Karamana, promotori: dr. Ahmed Adilović,Hadžem Hajdarević, Zijad Ljevaković i autor prijevoda
20:00 – BUGOJNO, Plato KSC, 17. Internacionalna smotra folklora, organizator Gradski folklorni ansambl „Bugojno“
21:00–BUSOVAČA, Džamija u Kaćunima, Promocija knjige,Allahov Poslanik i njegova porodica (ehli-bejt),autor Jusuf Džafić, promotor autor knjige

Nedjelja, 24. juni 2018. god.

04:30– PRUSAC, Plato Ajvatovice, Sabah-namaz
10:00 – PRUSAC, Plato Ajvatovice, Omladinski kamp
10:00 – DONJI VAKUF,Revijalna cestovna vožnja za sve generacije,Ajvatovica na dva točka, organizator Biciklistički klub „Sabahudin Duzić Tetak“
10:00 – TRAVNIK, Donji Goleš, Sportsko-edukativni centar EIP medrese, Mektebska liga, organizator Muftijstvo travničko
18:30 – GORNJI VAKUF, Islamski edukativni centar „Nur“,Izložba dekupaž radova
19:00 – GORNJI VAKUF, Islamski edukativni centar „Nur“, Promocija zbirke pjesama, Ljubav zauvijek, autorAmira Hamza, promotori:Hadžem Hajdarević i autor zbirke
19:00 – VITEZ,Kino sala, Predstava, Jesam li zaboravljen,izvodi Amatersko kulturno-umjetničko društvo „Džennetske ptice“
19:30 – DONJI VAKUF, Dom za kulturu, Monodrama, Gazi Husrev-beg, autor teksta Džemaludin Latić, izvodi Aldin Omerović

Ponedjeljak, 25. juni2018. god.

10:00 – Bugojno, Kulturni centar princeze Dževhere, Tribina, Organiziranje poslova u duhu islama, izlagač dr. Mutlak el-Karawi
19:30 – TRAVNIK, Islamski centar Kalibunar, Promocija knjige,Hadž iz Bosne, autor dr. Aladin Husić, promotori: mr. Osman Lavić, dr. Ahmed Adilovići autor knjige
19:30 – JAJCE, Prezentacija projekta,Muzej starina i šehida – Bosansko-turska kuća, izlagači: mr. Hikmet Karčić i Adnan Muftarević
19:00 – DONJI VAKUF, Dom za kulturu, Promocija knjige,U potrazi za svetim,autor dr. Elvir Duranović,promotori: Husein Čepalo i autor knjige

Utorak,26. juni 2018. god.

18:00 – TRAVNIK, Sportska sala OŠ Travnik, Revijalni malonogometni trunir, Ajvatovica 2018, organizator Medžlis IZ Travnik
19:30 – NOVI TRAVNIK, Islamski centar,Tribina,Vjerovanje ehli-sunneta vel-džema'ata u djelima bosansko-hercegovačke uleme, izlagač dr. Zuhdija Adilović
19:30 – VITEZ, Medžlis IZ Vitez, Tribina,Uloga vakufa u očuvanju islamske tradicije Bošnjaka, izlagač hfz. dr. Senaid Zajimović
20:00 – 20:00 – BUGOJNO, Kulturno-sportski centar, Predstava, Fistik ili san o suncu, mjesecu i još nekim sitnicama, Narodno pozorište Sarajevo

Srijeda, 27. juni 2018. god.

17:00 – BUGOJNO, Kristalna sala Općine, Koncert, Sarajevska filharmonija
18:30 – NOVI TRAVNIK, Islamski centar,Izložba dekupaž radova
19:00 – NOVI TRAVNIK, Islamski centar,Tribina,Mahrama, zašto se muslimanke u BiH pokrivaju, izlagači: dr. Dževada Šuško imr. hfz. SumejaLjevaković-Subašić
20:00 – TRAVNIK, Centar za kulturu, Koncert, Sarajevska filharmonija

Četvrtak, 28. juni 2018. god.

11:00 – BUGOJNO, Posjeta Udruženju za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Leptir“
11:00 – FOJNICA, Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“
11:00 – NOVI TRAVNIK, Posjeta Edukacijsko- rehabilitacijskom centru „Duga“
12:00 – BUGOJNO, Posjeta Udruženjudjece i mladih oboljelih od dijabetesa „Slatki svijet“
19:00 – GORNJI VAKUF, Islamski edukativni centar „Nur“, Promocija knjige, Stopama Božijeg Poslanika, autor Tarik Ramadan, promotor dr. Nusret Isanović
19:30 – Prusac, Dom Hasana Kafije Pruščaka, Promocija knjige, Stotinu i jedno prisjećanje – tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo, grupa autora, promotori:dr. Ahmed Adilović, mr. Sumeja Ljevaković-Subašić i Zehrudin-ef. Hadžić

Petak, 29. juni 2018. god.

13:00 – Džuma-namaz
– DONJI VAKUF, Baš-džamija,
-BUSOVAČA, Sulejman-begova/Čaršijska džamija
– TRAVNIK, Hadži Ali-begova džamija
– NOVI TRAVNIK, Gradska džamija
– BUGOJNO, Sultan Ahmedova džamija
– GORNJI VAKUF, Džamija Mehmed-bega Stočanina
– VITEZ, Ahmed-agina džamija
– JAJCE, Džamija Esme sultanije

14:30 – PRUSAC, Plato Ajvatovice, Svečanost polaganja kamena temeljca za džamiju
15:00 – PRUSAC, Plato Ajvatovice, Podizanje zastava zemalja učesnika Manifestacije
19:00 – SARAJEVO, Gazi Husrev-begova biblioteka, Promocija knjige, Drevna Bosna, autor akademik Muamer Zukorlić, promotori: akademik Muhamed Filipović, akademik Mehmed Akšamija i autor knjige
19:00 – BUGOJNO, Medžlis IZ Bugojno, Izložba slika, Kistom kroz gradove SBK, Udruženje Enkaustika
19:30 – BUGOJNO, Medžlis IZ Bugojno, Promocija, Digitalna Gazi Husrev-begova biblioteka,promotor Hamza Lavić; Promocija knjige, Monografija Gazi Husrev-begove biblioteke, grupa autora, promotori: dr. Mustafa Jahić, mr. Osman Lavići Šahsena Đulović
19:30 – DONJI VAKUF, Dom za kulturu, Tribina, Fragmentiranje bošnjačkog bića i zapostavljanje Bosne, izlagač dr. Senadin Lavić
19:30 – TRAVNIK, Stari grad, Monodrama, Rod i dom,autor teksta Safet Sijarić, izvodi Irfan Kasumović
20:00 – TRAVNIK, Karaula, Plato ispred džamije, Kulturno-zabavni program,Bosnian folk, Saraj sevdah

Subota, 30. juni 2018. god.

07:00 –TRAVNIK, Karaula, Plato ispred džamije, Ispraćaj konjanika
10:00 – BUSOVAČA, Putiš, Plato ispred nove džamije, Ispraćaj konjanika, Vjersko-kulturni program
10:00 –DONJI VAKUF,Kup SBK/KSB u Fly-fishingu, Ajvatovica Kup, SRD „Vrbas“
10:00 – BUGOJNO, Omladinski kamp (30.6.-1.7.)
12:00 –OBORCI, Šeherdžik, Doček konjanika
13:00 –OBORCI, Šeherdžik, Sultan Sulejmanova džamija, Podne-namaz
16:00 –DONJI VAKUF, Glavna gradska ulica, Defile,učesnici: turski vojni orkestarMehter,KUD„Semazen“, izviđači, konjanici
17:30 –PRUSAC, Doček konjanika
18:00 –DONJI VAKUF,Gradski stadion, Tradicionalna revijalna nogometna utakmica, Veterani SBK – Veterani Kantona Sarajevo, organizatori: FK „Radnik“, Sportski savez Općine Donji Vakuf i NS SBK/KSB
18:00 – PRUSAC, Dom Hasana Kafije Pruščaka, Umjetnička izložba, Tišina beskonačnosti, autori postavke Sead i Halida Emrić (30.6.-1.7.)
20:45–PRUSAC, Džamija Hasana Kafije Pruščaka, Akšam-namaz, Prigodan vjerski program ipredavanje, Zikr,Jacija-namaz, učesnici: Medresa „Osman-ef. Redžović“ i Tarikatski centar

Nedjelja, 01. juli 2018. god.

07:30 –PRUSAC, Prolazak konjanika ispred Handan-agine džamije
08:00 –PRUSAC, Prozivka bajraka ispred Handan-agine džamije
08:15 –PRUSAC, Polazak ka Ajvatovici
09:30 –HAN, Odmor na Hanu
10:30 –STIJENA, Prolazak kroz stijenu i dova
11:00 –PLATO AJVATOVICE, Svečani program Ajvatovice, organizator Muftijstvo travničko
12:30 –PLATO AJVATOVICE, Obraćanje Muftije travničkog
12:40 –PLATO AJVATOVICE, Obraćanje Reisul-uleme/Izaslanika
13:00 –PLATO AJVATOVICE, Podne-namaz i dova
13:00 –PRUSAC, Srt, Džamija Hasana Kafije Pruš-čaka, Podne-namaz,Prigodan vjerski program za žene

Ponedjeljak, 02. juli 2018. godine

11:00 –TRAVNIK, Ured Muftije travničkog, Dodjela nagrada za najbolje literarne radove, Kad vjera govori i priroda sluša, organizator Muftijstvo travničko

Organizator:

Muftijstvo travničko, Ul. Vezirska br.2
72270 Travnik, Bosna i Hercegovina
Tel. 030 518-359, Fax 030 518-116
www.muftiluk-tr.ba

Medijski pokrovitelji:


BHRT, RTV BIR, MTV Igman, IIN PREPOROD
RTV BUGOJNO, KANAL 6
RADIO DONJI VAKUF

Saradnici:
FIN Sarajevo, IPF Zenica,
Elči Ibrahim-pašina medresa Travnik,
Medresa Osman ef. Redžović Visoko
Ured za društvenu brigu,Gazi Husrev-begova biblioteka,Vakufska direkcija,
Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka,
Centar za dijalog Vesatijja, Tarikatski centar,
Sarajevska filharmonija, Narodno pozorište Sarajevo,
Kamerni Teatar 55, BZK Preporod,
Centar za kulturu Travnik,
Sportski savez Općine Donji Vakuf,
Udruženje Enkaustika – Travnik
MIZ Donji Vakuf, MIZ Bugojno, MIZ Travnik, MIZ Vitez, MIZ Jajce, MIZ Busovača, MIZ Novi Travnik, MIZ Gornji Vakuf, MIZ Fojnica,MIZ Livno

Saradnici iz Republike Turske:
Ambasada Republike Turske,
Lot tim turskog bataljona, Općina Bursa

Sponzori:
Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo odbrane BiH, Kabinet Potpredsjednice FBiH, Federalno ministarstvo kulture i sporta, MDD Merhamet BiH,TDBB– Unija općina Turskog svijeta – Istanbul, Vlada SBK, Ministarstvo nauke, kulture i sporta SBK, Ministarstvo kulture i sporta Sarajevskog kantona, općine: Travnik, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf,Novi Travnik, Vitez, Busovača, Jajce

BH Telecom – logo