PROGRAMSKI SADRŽAJI 508. DANA AJVATOVICE

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

PROGRAMSKI SADRŽAJI 508. DANA AJVATOVICE

 

Subota, 2. juni 2018. god.
10:00 – BUGOJNO, Kulturno-sportski centar, 19. Internacionalni karate turnir, BUGOJNO OPEN – AJVATOVICA 2018, organizator KK „Bugojno“

Nedjelja, 17. juni 2018. god.
18:30 –PRUSAC, Musalla, Svečano otvaranje manifestacije “508. Dani Ajvatovice”
20:00 –PRUSAC, Dom Hasana Kafije Pruščaka, Umjetnička izložba, Tišina beskonačnosti, autori postavke Sead i Halida Emrić

Ponedjeljak, 18. juni 2018. god.
19:00 – DONJI VAKUF,Trg Ibrahim-bega Malkoča, Bajramski koncert, učesnici: Halebić Amra,Habib Šerif Šera,KUD „Nakib Abdagić Kiban“
19:30 – JAJCE, Dom kulture, Promocija knjige, Bosanske vakufname, grupa autora, promotori: dr. hfz. Senaid Zajimović, dr. Adnan Kadrić i mr. Osman Lavić

Utorak, 19.juni 2018. god.
19:30 –DONJI VAKUF, Dom za kulturu, Tribina, 555 godina Ahdname, izlagači: dr. Ismet Bušatlić i dr. Aladin Husić
19:30 – NOVI TRAVNIK, Islamski centar, Promocija knjige, U vrtlogu prošlosti,autor Neđad Topalović, promotori: Nermin Merhemić i autor romana

Srijeda, 20. juni 2018. god.
19:30 –TRAVNIK, Velika sala Općine, Promocija knjige, Monografija Fakulteta islamskih nauka,grupa autora, promotori: dr. Zuhdija Hasanović, dr. Ismet Bušatlić, dr. Mustafa Hasani, dr. Ahmed Adilović, moderatordr. Zehra Alispahić

19:30 – JAJCE, Dom kulture, Promocija knjige, Islam i Zapad u mišljenju Mustafe Busuladžića, autor dr. Mevludin Dizdarević, promotori: dr. Ajdin Huseinović, Mustafa Spahić i autor knjige

19:30 – BUGOJNO, Medžlis IZ Bugojno, Promocija zbornika radova, Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: Izazovi novih tumačenja islama, grupa autora,promotori: dr. Elvir Duranović, dr. Zuhdija Adilović i mr. Sumeja Ljevaković-Subašić

Četvrtak, 21. juni 2018. god.
19:30 – VITEZ, Medžlis IZ Vitez, Promocija knjige,Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995,grupa autora, promotori: dr. Elvir Duranović i Zehrudin-ef. Hadžić
19:30 – BUSOVAČA, Tekija Mesudija u Kaćunima, Promocija knjige, Mesnevija, autor Dželaludin Rumi, prijevod knjige: šejh Ahmed-ef. Mešić, promotori: dr. Izet Pajević,dr. Ćazim Hadžimejlić, dr. Mubina Moker,mr. Ahmed Hatunić, moderator Azra Hasanović

Petak, 22. juni 2018. god.
19:00 – TRAVNIK, Centar za kulturu, Izložba starina i antikviteta,autor postavke Dragan Mučibabić(22-24. juni)

19:30 – BUSOVAČA, Nova džamija u Gavrinim kućama, Promocija knjige, U potrazi za svetim,autor dr. Elvir Duranović, promotori dr. Mustafa Prljača i autor knjige
20:00 – TRAVNIK, Centar za kulturu, Monodrama, Sve je do nas,autor i izvedba Emir Hadžihafizbegović

Subota, 23. juni 2018. god.
10:00 –BUGOJNO, Ahmed Fadil-pašinadžamija, Likovna kolonija,Kistom kroz gradove SBK, organizator Udruženje Enkaustika (23-24. juni)
10:00 –BUGOJNO, Udruženje strijelaca „Kalin“, Takmičenje u sportskom streljaštvu (gađanje iz vazdušne puške), učesnici: US „Kalin“ – Bugojno, SSK „Target“- Travnik iSSK „Bratstvo“- NoviTravnik
10:00 – DONJI VAKUF, Motel Otoka, 19. Pojedinačni rejting turnir TS BiH u tavli, Ajvatovica 2018, organizatori: TK „Vatrogasac“ i Tavla savez BiH
19:00 – DONJI VAKUF,Torlakovac, 20. jubilarni Memorijalni malonogometni turnir,Pomen na šehide MZ Torlakovac, organizator MZ Torlakovac
19:00 – LIVNO,Kino sala BZK „Preporod“ Livno, Predstava, Jesam li zaboravljen,izvodi Amaterskokulturno-umjetničko društvo„Džennetske ptice“
19:30 – TRAVNIK, Islamski centar Kalibunar, Promocija prijevoda Kur'ana od Nurke Karamana, promotori: dr. Ahmed Adilović,Hadžem Hajdarević, Zijad Ljevaković i autor prijevoda
20:00 – BUGOJNO, Plato KSC, 17. Internacionalna smotra folklora, organizator Gradski folklorni ansambl „Bugojno“
21:00–BUSOVAČA, Džamija u Kaćunima, Promocija knjige,Allahov Poslanik i njegova porodica (ehli-bejt),autor Jusuf Džafić, promotor autor knjige

Nedjelja, 24. juni 2018. god.
04:30– PRUSAC, Plato Ajvatovice, Sabah-namaz
10:00 – PRUSAC, Plato Ajvatovice, Omladinski kamp
10:00 – DONJI VAKUF,Revijalna cestovna vožnja za sve generacije,Ajvatovica na dva točka, organizator Biciklistički klub „Sabahudin Duzić Tetak“
10:00 – TRAVNIK, Donji Goleš, Sportsko-edukativni centar EIP medrese, Mektebska liga, organizator Muftijstvo travničko
18:30 – GORNJI VAKUF, Islamski edukativni centar „Nur“,Izložba dekupaž radova
19:00 – GORNJI VAKUF, Islamski edukativni centar „Nur“, Promocija zbirke pjesama, Ljubav zauvijek, autorAmira Hamza, promotori:Hadžem Hajdarević i autor zbirke
19:00 – VITEZ,Kino sala, Predstava, Jesam li zaboravljen,izvodi Amatersko kulturno-umjetničko društvo „Džennetske ptice“
19:30 – DONJI VAKUF, Dom za kulturu, Monodrama, Gazi Husrev-beg, autor teksta Džemaludin Latić, izvodi Aldin Omerović

Ponedjeljak, 25. juni2018. god.
10:00 – Bugojno, Kulturni centar princeze Dževhere, Tribina, Organiziranje poslova u duhu islama, izlagač dr. Mutlak el-Karawi
19:30 – TRAVNIK, Islamski centar Kalibunar, Promocija knjige,Hadž iz Bosne, autor dr. Aladin Husić, promotori: mr. Osman Lavić, dr. Ahmed Adilovići autor knjige
19:30 – JAJCE, Prezentacija projekta,Muzej starina i šehida – Bosansko-turska kuća, izlagači: mr. Hikmet Karčić i Adnan Muftarević
19:00 – DONJI VAKUF, Dom za kulturu, Promocija knjige,U potrazi za svetim,autor dr. Elvir Duranović,promotori: Husein Čepalo i autor knjige

Utorak,26. juni 2018. god.
18:00 – TRAVNIK, Sportska sala OŠ Travnik, Revijalni malonogometni trunir, Ajvatovica 2018, organizator Medžlis IZ Travnik
19:30 – NOVI TRAVNIK, Islamski centar,Tribina,Vjerovanje ehli-sunneta vel-džema'ata u djelima bosansko-hercegovačke uleme, izlagač dr. Zuhdija Adilović
19:30 – VITEZ, Medžlis IZ Vitez, Tribina,Uloga vakufa u očuvanju islamske tradicije Bošnjaka, izlagač hfz. dr. Senaid Zajimović

Srijeda, 27. juni 2018. god.
17:00 – BUGOJNO, Kristalna sala Općine, Koncert, Sarajevska filharmonija
18:30 – NOVI TRAVNIK, Islamski centar,Izložba dekupaž radova
19:00 – NOVI TRAVNIK, Islamski centar,Tribina,Mahrama, zašto se muslimanke u BiH pokrivaju, izlagači: dr. Dževada Šuško imr. hfz. SumejaLjevaković-Subašić
20:00 – TRAVNIK, Centar za kulturu, Koncert, Sarajevska filharmonija

Četvrtak, 28. juni 2018. god.
11:00 – BUGOJNO, Posjeta Udruženju za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Leptir“
11:00 – FOJNICA, Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“
11:00 – NOVI TRAVNIK, Posjeta Edukacijsko- rehabilitacijskom centru „Duga“
12:00 – BUGOJNO, Posjeta Udruženjudjece i mladih oboljelih od dijabetesa „Slatki svijet“
19:00 – GORNJI VAKUF, Islamski edukativni centar „Nur“, Promocija knjige, Stopama Božijeg Poslanika, autor Tarik Ramadan, promotor dr. Nusret Isanović
19:30 – Prusac, Dom Hasana Kafije Pruščaka, Promocija knjige, Stotinu i jedno prisjećanje – tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo, grupa autora, promotori: dr. Dževada Šuško, dr. Ahmed Adilović i Zehrudin-ef. Hadžić

Petak, 29. juni 2018. god.
13:00 – Džuma-namaz
– DONJI VAKUF, Baš-džamija,
-BUSOVAČA, Sulejman-begova/Čaršijska džamija
– TRAVNIK, Hadži Ali-begova džamija
– NOVI TRAVNIK, Gradska džamija
– BUGOJNO, Sultan Ahmedova džamija
– GORNJI VAKUF, Džamija Mehmed-bega Stočanina
– VITEZ, Ahmed-agina džamija
– JAJCE, Džamija Esme sultanije

14:30 – PRUSAC, Plato Ajvatovice, Svečanost polaganja kamena temeljca za džamiju
15:00 – PRUSAC, Plato Ajvatovice, Podizanje zastava zemalja učesnika Manifestacije
19:00 – SARAJEVO, Gazi Husrev-begova biblioteka, Promocija knjige, Drevna Bosna, autor akademik Muamer Zukorlić, promotori: akademik Muhamed Filipović, akademik Mehmed Akšamija i autor knjige
19:00 – BUGOJNO, Medžlis IZ Bugojno, Izložba slika, Kistom kroz gradove SBK, Udruženje Enkaustika
19:30 – BUGOJNO, Medžlis IZ Bugojno, Promocija, Digitalna Gazi Husrev-begova biblioteka,promotor Hamza Lavić; Promocija knjige, Monografija Gazi Husrev-begove biblioteke, grupa autora, promotori: dr. Mustafa Jahić, mr. Osman Lavići Šahsena Đulović

19:30 – DONJI VAKUF, Dom za kulturu, Tribina, Fragmentiranje bošnjačkog bića i zapostavljanje Bosne, izlagač dr. Senadin Lavić
19:30 – TRAVNIK, Stari grad, Monodrama, Rod i dom,autor teksta Safet Sijarić, izvodi Irfan Kasumović
20:00 – TRAVNIK, Karaula, Plato ispred džamije, Kulturno-zabavni program,Bosnian folk, Saraj sevdah

Subota, 30. juni 2018. god.
07:00 –TRAVNIK, Karaula, Plato ispred džamije, Ispraćaj konjanika
10:00 – BUSOVAČA, Putiš, Plato ispred nove džamije, Ispraćaj konjanika, Vjersko-kulturni program
10:00 –DONJI VAKUF,Kup SBK/KSB u Fly-fishingu, Ajvatovica Kup, SRD „Vrbas“
10:00 – BUGOJNO, Omladinski kamp (30.6.-1.7.)
12:00 –OBORCI, Šeherdžik, Doček konjanika
13:00 –OBORCI, Šeherdžik, Sultan Sulejmanova džamija, Podne-namaz
16:00 –DONJI VAKUF, Glavna gradska ulica, Defile,učesnici: turski vojni orkestarMehter,KUD„Semazen“, izviđači, konjanici
17:30 –PRUSAC, Doček konjanika
18:00 –DONJI VAKUF,Gradski stadion, Tradicionalna revijalna nogometna utakmica, Veterani SBK – Veterani Kantona Sarajevo, organizatori: FK „Radnik“, Sportski savez Općine Donji Vakuf i NS SBK/KSB
18:00 – PRUSAC, Dom Hasana Kafije Pruščaka, Umjetnička izložba, Tišina beskonačnosti, autori postavke Sead i Halida Emrić (30.6.-1.7.)
20:45–PRUSAC, Džamija Hasana Kafije Pruščaka, Akšam-namaz, Prigodan vjerski program ipredavanje, Zikr,Jacija-namaz, učesnici: Medresa „Osman-ef. Redžović“ i Tarikatski centar

Nedjelja, 01. juli 2018. god.
07:30 –PRUSAC, Prolazak konjanika ispred Handan-agine džamije
08:00 –PRUSAC, Prozivka bajraka ispred Handan-agine džamije
08:15 –PRUSAC, Polazak ka Ajvatovici
09:30 –HAN, Odmor na Hanu
10:30 –STIJENA, Prolazak kroz stijenu i dova
11:00 –PLATO AJVATOVICE, Svečani program Ajvatovice, organizator Muftijstvo travničko
12:30 –PLATO AJVATOVICE, Obraćanje Muftije travničkog
12:40 –PLATO AJVATOVICE, Obraćanje Reisul-uleme/Izaslanika
13:00 –PLATO AJVATOVICE, Podne-namaz i dova
13:00 –PRUSAC, Srt, Džamija Hasana Kafije Pruš-čaka, Podne-namaz,Prigodan vjerski program za žene

Ponedjeljak, 02. juli 2018. godine

11:00 –TRAVNIK, Ured Muftije travničkog, Dodjela nagrada za najbolje literarne radove, Kad vjera govori i priroda sluša, organizator Muftijstvo travničko