Proizvođačima mlijeka na usluzi Mala laboratorija Veterinarske stanice Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Proizvođačima mlijeka s područja Bugojna i susjednog Gornjeg Vakufa na raspolaganju je moderna laboratorija za ispitivanje kvalitete mlijeka.

Laboratorija se nalazi u prostorijama Veterinarske stanice Bugojno i donacija je u okviru projekta pod nazivom Razvoj poljoprivrede- mljekarstva Farma II. Dosadašnje analize mlijeka pokazale su da se iz Bugojna i gornjevrbaske regije u mljekaru Megle dostavlja kvalitetno mlijeko. Pomenuti projekt finansiraju Američka organizacija za međunarodni razvoj USAID i Međunarodna organizacija za razvoj Kraljevine Švedske SIDA.

Laboratorija je po riječima doktora veterinarske medicine Merime Manjušak- Mlivo na raspolaganju brojnim kooperantima s područja naše i susjednih općina svaki dan, a rezultati dobijeni ovim analizama služe poljoprivrednicima u pogledu dobijanja što boljeg kvaliteta mlijeka.

– Mi radimo fizikalno- hemijsku analizu mlijeka , određujemo postotak proteina i masnoće, određujemo kiselost mlijeka i prisustvo antibiotika. Takođe, u mogućnosti smo da otkrijemo i prisustvo vode u mlijeku. Ako se zna da otkup mlijeka zavisi od pomenutih parametara , proizvođaći mlijeka su sve zainteresiraniji za analize, koje mi radimo ovdje. Na osnovu dobijenih rezultata, posebno u pogledu postotka masnoće mlijeka, oni mogu prilagođavati hranu za krave, da li će dodavati proteinska hranjiva itd. Zbog svega, sve je veći broj proizvođača mlijeka, koji se opredijeljuju za analizu u našoj stanici – kaže dr. Manjušak-Mlivo.

U okviru pomenutog projekta vrijednog oko 50.000 KM, laboratorija je koštala oko 20.000 KM i od maja, kada je počela implementacija projekta do danas, 80 kooperanata iz Bugojna i Gornjeg Vakufa – Uskoplja koristi njene usluge.