Prva međunarodna studentska konferencija SKEI 2016

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Prva međunarodna studentska konferencija SKEI 2016 Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” 7. i 8. svibnja/maja 2016.g.

Vitez SKEI 2016 je prva konferencija u BiH koja omogućava studentima da se na jednom mjestu prezentiraju javnosti i gospodarstvu te ponude svoja rješenja iz oblasti ekonomije, poslovne informatike i poslovnog prava.

Međunarodna studentska konferencija ima za cilj omogućiti transfer znanja i poslovni networking za učesnike: studente, profesore, gospodarstvo, ustanove i ostale zainteresirane, te prije svega pružiti mogućnost studentima završnih godina studija, kao i diplomiranim studentima da predstave svoja istraživanja i primjenjiva rješenja.

 

Tematske oblasti konferencije:

1. Menadžment i marketing

2. Poduzetništvo

3. Financije i računovodstvo

4. Poslovna informatika

 

Programski dio konferencije, za koju je prijavljeno više od 60 znanstveno -stručnih radova iz Hrvatske, Srbije i BiH, održat će se 07. 05. 2016.g. (subota) u Franšiznom centru u Vitezu, s početkom u 10 sati.

 

SKEI baner

Programski odbor:

Prof. dr. Mirko Puljić, redoviti profesor, predsjedavajući Programskog odbora

Prof. dr. Kadrija Hodžić, redoviti profesor

Prof. dr. Jusuf Kumalić, redoviti profesor

Prof. dr. Lazo Roljić, redoviti profesor

Prof. dr. Branko Latinović, redoviti profesor

Prof. dr. Fahrudin Fehrić, izvanredni profesor

Prof. dr. Senada Kurtanović, izvanredni profesor

Prof. dr. Bogdana Vujnović, Gligorić, izvanredni profesor

Prof. dr. Mile Matijević, izvanredni profesor

Prof. dr. Nedim Samilović ,izvanredni profesor

Prof. dr. Dobrosav Radovanović, izvanredni profesor

Prof. dr. Saša Virijević Jovanović, izvanredni profesor

Prof. dr. Goran Dašić, izvanredni profesor

Doc. dr. Jamila Jaganjac, docentica

Doc. dr. Edin Arnaut, docent

Doc. dr. Darijo Jerković, docent

Doc. dr. Lordan Iličić, docent

Doc. dr. Ibrahim Obhodžaš, docent

Doc. dr. Hadžib Salkić, docent

Doc. dr. Mladen Perić, docent

Doc. dr. Aleksandra Brakus, docent

Doc. dr. Emir Sudžuka, docent

 

Organizacijski odbor

 

 

Izvršni direktor Sveučilišta/Univerziteta Zdenko Vukić, predsjednik Organizacijskog odbora

Adin Seferović, student II. god. na FIT-u

Mr. Almira Salkić, viša asistentica na FIT-u

Mr. Edin Glogić, viši asistent na FPE

Mr. Erdin Hasanbegović, viši asistent na FPE

Filip Gal, student Visoke škole modernog biznisa (Beograd)

Gabrijela Kvasina, bacc.oec., direktorica FC BiH, Vitez

Mr. Semina Škadro, viša asistentica na FPE

 

Programski dio konferencije će se održati dana 07.05.2016 godine u 10:00h u Franšiznom centru, Vitez, kongresna dvorana, a za 08.05.2016 godine predviđen je program druženja

Koordinatori programskih aktivnosti SKEI 2016

Dr. Jamila Jaganjac, docentica, prodekanesa Fakulteta poslovne ekonomije, Sveučilište Vitez, Bosna i Hercegovina

Dr. Saša Virijević Jovanović, izvanredni profesor, Visoka škola modernog biznisa, Beograd, Srbija, pomoćnik direktora za marketing i međunarodnu suradnju

Dr. Dragutin Funda, prof.v.š, Veleučilište Baltazar, Zaprešić, Hrvatska, prodekan za razvoj novih studijskih programa

 

Smještaj za sudionike konferencije je u Hotelu Central u Vitezu: http://www.central.ba/bs/index.jsp u slučaju potrebe, na raspolaganju su i smještajne jedinice u objektu http://www.cardaci.ba/

Rezervacije hotel.central@economic.ba ili na tel +387 30 71 84 60 nakon 31.01.2016. Prilikom upita o cijeni i rezervaciji potrebno je naznačiti kako se radi o sudionicima SKEI 2016 konferencije, kao i dostaviti naziv visokoškolske ustanove.

Program ,, Druženje u pokretu i prirodi,, Nakon završetka programskog dijela konferencije u nedjelju, 08.05.2016, za sudionike SKEI 2016 organiziran je odlazak na Vlašić (ručak, osvježenje, zabava). Prijevoz osiguran.

Podjela Certifikata Nakon konferencije gostima, profesorima srednjih škola će biti podijeljeni Certifikati za sudjelovanje na SKEI 2016, a sudionicima – izlagačima će biti podijeljeni Certifikati za sudjelovanje-izlaganje.

Organizacijski odbor SKEI 2016

 

SKEI 2016

Studentska Konferencija Ekonomije i Informatike

PROGRAMSKI DIO KONFERENCIJE, FRANŠIZNI CENTAR, 07.05. 2016.

09:00-10:00 – REGISTRACIJA UČESNIKA                    (ispred Kongresne dvorane)

10:00-11:00 – OTVARANJE KONFERENCIJE               (Kongresna dvorana)

(moderator, doc dr Jamila Jaganjac, programski koordinator SKEI 2016)

·         Prof. dr  Mirko Puljić – Rektor, Sveučilište ,, Vitez,,  predsjednik programskog odbora SKEI

·         Dipl. ing Zdenko Vukić – Izvršni direktor, Sveučilište ,, Vitez,,  predsjednik ogranizacionog odbora SKEI

·         Katica Čerkez – Ministrica, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KBS

·         Marko Lovrinović –  student, učesnik i predsjednik studentskog parlamenta ,, Sveučilište,, Vitez

·         Filip Gal – student, učesnik i član ogranizacionog odbora Visoka škola modernog biznisa, Beograd

·         mr. Edin Glogić – student, učesnik i član organizacionog odbora Sveučilište ,, Vitez,,

·         Ivana Banović, studentica Veleučilište ,, Baltazar,, Zaprešić

11: 00-11:15 – KAFE PAUZA

11:15-12:15 – PRVI DIO IZLAGANJA PARALELNIH SESIJA  (1,2,3,4,5, i 6)

12:15-12:30 – KAFE PAUZA

12:30-13:30-   DRUGI DIO IZLAGANJA PARALELNIH SESIJA (1,2,3,4,5, i 6)

13:30-13:45 –  FORMIRANJE ZAKLJUČAKA PO SESIJAMA (1,2,3,4,5, i 6)  

13:45- 14:30 – RUČAK

14:30 -15:00-  ZAKLJUČCI KONFERENCIJE – KONGRESNA DVORANA (izvještaji po sesijama)

    RASPORED IZLAGANJA PARALELNIH SESIJA

SESIJA 1                                                                         PODUZETNIŠTVO                                                                                               SALA 1

Voditelj: prof dr Kadrija Hodžić                                    Moderator: mr Tanja Gavrić                                           

UČESNIK/CA

TEMA

USTANOVA

1.        mr. Selma Hadžipašić Čevra

The importance of institutional and legal framework for privatization: The case of the Federation od Bosnia and Herzegovina

University of Sarajevo, School of Economics and Busines, Sarajevo- doctoral candidate

2.        dipl.oec. Aida Ramčić Salkić

Razvoj poduzetništva kroz nastavu PZV-a u ekonomskoj školi Travnik

Mješovita ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik, profesorica ekonomske grupe predmeta

3.        mr.  Sanja Zekić

Značaj izvozne orijentacije bosanskohercegovačkih poduzeća u vanjskotrgovinskom poslovanju

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,, doktorand

4.        mr.  Kemo Čamdžija

Značaj istraživanja faktora koji imaju najveći uticaj na lokalni ekonomski razvoj

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,,doktorand

5.        mr. Bećirović Damir

Primjena alata elektronskog poslovanja u funkciji unapređenja konkurentnosti poduzetnika u BiH

Ekonomski fakultet Tuzla , Univerzitet Tuzla,  doktorand

Direktor Visoke škole „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla

6.        mr Suad Isić

Radne zone za pokretanje malog i srednjeg biznisa kao faktor razvoja poduzetništva u BiH

Ekonomski fakultet Tuzla, Univerzitet Tuzla, doktorand

7.        mr Tanja Gavrić

Uticaj stilovi predavanja (profesora/nastavnika) na motivaciju za učenjem u privatnim i javnim visokoobrazovnim ustanovama

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,, doktorand Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Zagreb

8.        mr Admir Hadžić

Značaj primjene javno-privatnog partnerstva u ostvarivanju lokalnog ekonomskog razvoja

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i

vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona

9.        mr Adnan Kamerić

Vanjskotrgovinska politika BiH kao članica “Sporazuma Cefta 2006” u oblasti poljoprivredno-prehramdbenih proizvoda

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,, doktorand

10.     mr Merima Aljić

Uticaj zakonske regulative i strateških dokumenata na ekonomske efekte i razvoj turizma u BiH

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, doktorand  Sveučilište Vitez, Fakultet poslovne ekonomije

11.     Ivana Banović, student

Konsolidacija poduzeća nakon procesa preuzimanja

Veleučilište Baltazar, Zaprešić

SESIJA 2                                                                    RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA                                                                         SALA 2

Voditelj: prof dr Jusuf Kumalić                                   Moderator: mr Semina Škandro

UČESNIK/CA

TEMA

USTANOVA

1.        mr.  Semina Škandro

Unapređenje rada interne revizije  u javnom sektoru FBiH u cilju povećanja kvaliteta rada i postizanja ciljeva organizacije

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,, doktorand

2.        bacc.oec  Elma Brčaninović

Uticaj eksterne revizije na povjerenje u poslovanju od strane stakeholdera

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,,

3.        mr.  Edin Glogić

Sadašnjost i budućnost primjene Cloud računovodstvenih informacionih sistema u BiH

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,, doktorand

4.        bacc.oec . Merima Đafić

Uticaj troška amortizacije na finansijski rezultat na primjeru firme Amksi d.o.o.

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,,

5.        bacc. oec.  Alma Hodžić

Analiza financijskog izvještaja IK banke sa posebnim osvrtom na kratkoročno kreditiranje

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,,

6.        bacc.oec  Amra Karadža

Uticaj metoda obraćuna zaliha na financijski rezultat preduzeća X

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,,magistrand

7.        bacc.oec Dženita Golub

Uticaj kamatnih stopa na poslovanje malih preduzeća i njihovu konkurentnost na inostranom tržištu

Bioenergy d.o.o. Sarajevo

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,,magistrand

8.        mr Mirsada Murtić

Usklađivanje financijskog izvještavanja u procesu pridruživanja BiH evropskoj uniji

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,,Vitez,, doktorand

9.        Amila Salkica, apsolvent

Uticaj metoda obraćuna zaliha na financijski rezultat tgovinskog privrednog društva

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,,

SESIJA 3                                                                              MARKETING                                                                                                  SALA 3

Voditelji: doc dr Darijo Jerković; doc dr Ibrahim Obhodžaš                                     

UČESNIK/CA

TEMA

USTANOVA

1.        bacc.oec.  Muamer Smaka

Utjecaj brenda na poziciju proizvoda na prodajnim policama

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,, magistrand

2.        mr.  Altijana Mameledžija

Upotreba društvenih medija za potrebe istraživanja

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,,

3.        Aleksandar Jovičić, student

Mogućnosti promocije na društvenim mrežama

Visoka škola modernog biznisa, Beograd

4.        bacc. oec. Jovana Zdravković

Jelena Radivojev, student

Tourism marketing, the 3-contry region of Lake Constancebyusing the market mix

Visoka škola modernog biznisa, Beograd

5.        bacc.oec.  Vanja Delić

Segmentacija tržišta-primjer DM market

Ekonomski fakultet Sarajevo Univerziteta u Sarajevu, magistrand

6.        Admira Kusić, apsolvent

Unapređenje metoda istraživanja kroz statistički program za obradu podataka SPSS

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,,

7.        Filip Gal, student

Uticaj brendova na kupovno ponašanje potrošača u Srbiji

Visoka škola modernog biznisa, Beograd

8.        Cvijetičanin Jovana, student  

Satisfakcija i upravljanje lojalnošću potrošača

Visoka škola modernog biznisa, Beograd

9.        mr. Dalila Goran

Perception of service quality in higher education: The case od Shool of economics and business Sarajevo

University of Sarajevo, School of Economics and Busines, Sarajevo, doctoral candidate

SESIJA 4                                                                  POSLOVNA INFORMATIKA                                                                                 SALA 4

Voditelji: prof dr Lazo Roljić i doc dr Hadžib Salkić

UČESNIK/CA

TEMA

USTANOVA

1.        mr.  Muhamed Čosić

Repozitorij digitalnih obrazovnih materijala u funkciji savremenih informacionih sistema elektronskog učenja

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište ,, Vitez,, doktorand

2.        mr.  Mahir Zajmović

Sortiranje i pretraživanje podataka

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište ,, Vitez,,

Doktorand Fakulteta informacionih tehnologija Univerzitet ,, Džemal Bijedić,, Mostar

3.        mr.  Elma Škaljić

Implementacija SOA aplikacija u IT infrastukturu srednjih i  velikih kompanija

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu

4.        mr.  Almira Salkić

Efekti primjene aplikacija u obrazovnom sistemu BiH

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište ,, Vitez,, doktorand

5.        mr.  Dragan Mlakić

Metode računarske inteligencije pri procjeni energetsko – ekonomskih gubitaka unutar elektro-energetske mreže

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište ,, Vitez,,

Doktorand Elektrotehnički fakultet Osijek

6.        bacc. informatike, Admir Škaljić

Tehnologija računarstva u obliku u kontekstu savremenih informacionih sistema

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište ,, Vitez,, magistrand

7.        bacc. informatike, Dinka Šakić

Generisanje softvera za testiranje slučajnih brojeva

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište ,, Vitez,, magistrand

8.        mr Halid Perenda

Informatizacija osnovnih i srednjih škola pri priključivanju BiH u europsku uniju

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište ,, Vitez,,

9.        Tonji Ganto, student

Projekt pokretanja središnjeg portala za povezivanje

studenata i tržišta rada: Pro-student

Veleučilište Baltazar, Zaprešić

10.     mr Amra Mirojević

Informacioni sistemi za praćenje tržišta rada

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište ,, Vitez,,

11.     bacc. informatike,  Davor Damjanović

Informacioni sistem pacijenata

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište ,, Vitez,,

12.     mr Edin Jašarević

Istraživanje efekata primjene informacionih sistema za upravljanje dokumentacijom u institiucijama lokalne samouprave

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište ,, Vitez,,

13.     mr Samir Fajković

Evoluacija i savremeni trendovi u dizajnu web korisničkog interfejsa

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište ,, Vitez,,

14.     bacc.informatike, Nehad Gaši

Elektronsko poslovanje i automatizacija

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište ,, Vitez,,

15.     bacc. informatike,  Emin Zukić

Informaciono-komunikacione tehnologije  u zdravstvu bosne i Hercegovine

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilište, Vitez,, magistrand

SESIJA 5                                                                            MENADŽMENT   i POSLOVNO PRAVO                                                    SALA 5

Voditelji: doc dr Edin Arnaut; doc dr Lordan Iličić, doc dr Emir Sudžuka

UČESNIK/CA

TEMA

USTANOVA

1.        bacc.oec.  Lejla Tatarević

Strategija diferenciranja banke bazirana na znanju zaposlenika

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,,

2.        mr. Kanita Jaganjac

Liderstvo u sestrinstvu

Univerzitetski klinički centar, Sarajevo ,Klinika za ginekologiju i akušerstvo,

3.        Matija Krizmanić, student

Izbjeglička kriza i europska unija

Veleučilište Baltazar, Zaprešić

4.        bacc.oec  Gabrijela Kvasina

Utjecaj nematerijalne motivacije na poslovne rezultate FC BiH

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,,

5.        Ivana Lučić, apsolventica

Motivacijske tehnike u funkciji poboljšanja poslovnih rezultata u poduzeću “METALON” d.o.o.

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,,

6.        dipl.politolog Bojan Domić

Prikaz Zakona o stečaju FbiH

Fakultet političkih nauka Sarajevo, Univerzitet Sarajevo

Stečajni upravitelj, Ravnatelj centra za socijalni rad Travnik

7.        dipl. iur Milena Sajević

Statusne promjene društava kapitala u Federaciji BiH i europskom pravu

Sveučilište ,, Vitez,,

8.        mr Mirza Čaušević

Pravni okvir za rad Sarajevske i Banjalučke berze u BIH

Fakultet pravnih nauka, Sveučilište ,, Vitez,, doktorand

9.        Marko Lovrinović, apsolvent

Specifičnosti prava konkurencije u pravnom sustavu BiH

Fakultet pravnih nauka, Sveučilište ,, Vitez,,

SESIJA 6                                                                               FINANCIJE                                                                                                      SALA 6

Voditelji: prof dr Bogdana Vujnović                          Moderator: mr Erdin Hasanbegović

UČESNIK/CA

TEMA

USTANOVA

1.        bacc.oec. Envera Halilčević

Kreiranje novog modela za ocijenu kreditnog rizika malih preduzeća

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,, magistrand

2.        mr Tijana Šoja

Kredibilnost valutnog odbora BiH: mišljenje i stavovi javnog mnenja

Ekonomski fakultet Banja Luka , doktorand

3.  mr Erdin Hasanbegović

Efekti stranih direktnih investicija na privredni razvoj BiH

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,,Vitez,, doktorand

4.  mr Zumreta Galijašević

Vrednovanje bankarskih proizvoda prema preferencijama korisnika

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,, doktorand

5.  mr Edin Hodžić

Značaj carina u ukupnim prihodima od poreza u BiH

UINO BiH, RC Sarajevo

6.    Dženeta Lušija, apsolvent

Financijska analiza u funkciji smanjenja rizika

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,,

7.  Stevanović Marijana, student

Ciljevi i instrumenti fiskalne politike

Visoka škola modernog biznisa, Beograd

8.  doc dr Samira Zelenbabić

Preventivna zaštita od rizika u Bankarskom sektoru

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,,

9.  mr Jasmin Omić

Uticaj nekvalitetnih kredita na rast kreditnog rizika u BiH

Ekonomski fakultet Tuzla, Univerzitet Tuzla, doktorand

10.     mr Jelena Ljubas

Uloga i značaj imovinskih poreza u suvremenom poreznom sustavu

Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ,, Vitez,, doktorand

08.05.2016 – Opcioni program druženja  (IZLET NA VLAŠIĆ) – prijevoz obezbijeđen iz Travnika  u 11h (ručak, osvježenje)