Sanacijom puta, riješen problem otkupa mlijeka u MZ Drvetine

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Otkup mlijeka od poljoprivrednih proizvođača u bugojanskoj MZ Drvetine, zbog loše putne komunikacije koja povezuje ovo bugojansko naselje sa MZ Kopčić, već duže vrijeme je upitan. Na inicijativu mještana, a uz podršku Općine ovaj problem je riješen,proširenjem i sanacijom puta.

Alternativni put koji povezuje Drvetine sa Kopčićem do sada je bio prilično nepristupačan kolovozni put ali se vremenom ukazala potreba za njegovim proširenjem i sanacijom, prvenstveno u cilju razvoja poljoprivrede i stočarstva u ovim krajevima. Na zahtjev mještana, posebno onih koji se bave mljekarstvom, pokrenut je projekat uredjenja ove putne komunikacije. Uz finansijsku podršku Općine, u projekat se uključilo JKP Čistoća, JP za stambeno komunalne djelatnosti i lokalne puteve ali i sami mještani koji su pomogli u izvodjenju radova. Duzina puta koji je saniran iznosi 1.200 metara , a vrijednost radova je oko 7.ooo maraka, istakao je , prilikom obilaska terena, načelnik Hasan Ajkunić. Kako je naglasio, u planu je da ovaj put bude u budućnosti i asfaltiran te da predstavlja alternativni pravac povezivanja Donjeg Vakufa i Bugojna, u slučaju zastoja na magistralnom putu i slično.

Ovom prilikom predstavnik preduzeća Čistoća- Emir Sarajlić , JP za stambeno-komunalne djelatnosti -Adis Mašić te sam načelnik, osvrnuli su se i na ostale infrastrukturne projekte koji će se realizirati u ovoj bugojanskoj MZ-ci.Zahvaljujući angažovanosti podpredsjednice FBIH Melike Mahmutbegović, zastupnika u Skupštini SBK Amira Šećibovića , resorno ministarstvo za povratak i obnovu, u saradnji sa Općinom Bugojno pokrenulo je projekat u vrijednosti od 200.000 maraka, asfaltiranja puta od crkve u Drvetinama prema naselju Vejići.U ovoj MZ-ci predvidjeno je i asfaltiranje puta od naselja Rosulje-izlaz za magistralni put,a sredstvima općine u iznosu od 2.000 maraka , planirano je uređenje pristupnog puta prema džamiji u Drvetinama.Osim toga predviđeni su i projekti postavljanja rasvjete u mjestima Podripci, Vejići i Lenđerovina .

Inače, Adis Mašić je podsjetio da je u ovoj godini na području općine Bugojno predvidjeno da se u infrastrukturne projekte ovog tipa uloži oko 700.000 maraka. Nada se da će, ukoliko vremenski uslovi dozvole, većina ugovora biti ispoštovana i realizirana do kraja godine, odnosno do kraja građevinske sezone.

10111213141516179