Saopćenje OO BPS – Sefer Halilović Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 Na incijativu sekretara OO BPS-Sefer Halilović Bugojno Jusufa Halilovića i predsjednika ”Foruma mladih” OO BPS – Sefer Halilović Bugojno (Aldin Selman) realizovana je još jedna u nizu humanitarnih akcija projekta ”Sloboda radniku” OO BPS – Sefer Halilović Bugojno.

U Zanosovićima kod Bugojna, za demobilisanog borca obezbjeđen je zasad maline vrste Polka. U ime OO BPS-Sefer Halilović Bugojno upućujem riječi zahvale svim akterima ovog događaja.  

 

 

                                                                    Sekretar OO BPS-Sefer Halilović Bugojno                                                                                                     Jusuf Halilović