SAOPĆENJE ZA JAVNOST JP ZA STAMBENO – KOMUNALNE DJELATNOSTI I LOKALNE PUTEVE BUGOJNO

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Mole se svi politički subjekti da prilikom plakatiranja za vrijeme trajanja predizborne kampanje vode računa o načinu kako će lijepiti plakate i na kojim mjestima.

 

  Naime, uočeno je na terenu da su neki plakati poljepljeni na stubovima javne rasvjete na način da zaklanjaju svjetlo te tako javna rasvjeta ne služi svojoj svrsi.
Također, uočeno je da politički subjekti ne vode računa o  vrijednostima naše Općine te da lijepe plakate uništavajući zelene površine i druge vrijednosti – najviše se uočavaju oštećenja na cvijeću na kružnim tokovima.
Općina Bugojno sa svim svojim bogatstvima i vrijednostima je sredina u kojoj svi živimo, te je tako obaveza sviju nas da čuvamo ono što imamo, jer izborna kampanja će biti i proći, a ono što uništimo bit će teško popraviti.

Bolje je da ulažemo u nove investicije i dalji razvoj Općine, nego da se vraćamo korak nazad, da ulažemo u nešto za šta je već utrošeno dosta novca i truda.
                Hvala na razumijevanju.

 

                                                             JP ZA STAMBENO -KOMUNALNE DJELATNOSTI  I LOKALNE PUTEVE BUGOJNO