Saopćenje za javnost OO BOSS Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Općinska organizacija BOSS-a Bugojno je na sjednici Općinskog odbora, održanoj 07.06.2016 godine, imenovala Općinski operativni izborni štab za predstojeće Lokalne izbore 2016. godine.

Za predsjednika Općinskog operativnog izbornog štaba imenovan je profesor Haračić Namir te članovi izvršnoga odbora i kandidati BOSS-a za lokalne izbore.
Općinski operativni izborni štab će u narednom periodu provoditi predizborne i izborne aktivnosti o čemu će blagovremeno obavještavati članove BOSS-a Bugojno, kao i građane općine Bugojno.
Predsjednik OO-BOSS-a Bugojno Safet Idrizbegović smatra da će predsjednik operativnoga izbornoga štaba profesor Haračič Namir zajedno sa ostalim sardnicima postići zavidne rezultate.

                                                                                    Predsjednik OO -BOSS-a Bugojno
                                                                                                  Safet Idrizbegović