Saopštenje za javnost grupe penzionera

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Abdulah Jeleč, Asim Isak Grupa penzionera, članova P-U Bugojno Broj: Bugojno, 03.03.2016. godine

Predmet: Saopštenje za javnost,

dostavlja

– Savez udruženja P-U u FBiH Savez udruženja

P-U SBK-Izvršni odbor n/r Predsjednika Predsjedniku skupštine

P-U Bugojno n/r g-din Marko Zelić

RTV Bugojno Portal

Bugojno.ba

Ovim saopštenjem želimo ukazati članovima Udruženja penzionera-umirovljenika (P-U) Bugojno na stanje i nepravilnosti u radu Udruženja, a koje su rezultat autokratskog ponašanja predsjednika Redžepa Dolovca. Dolovac je došao u Udruženje aprila mjeseca 2006. godine i od tada do 25. 08. 2006. godine je obavljao funkciju predsjednika Upravnog odbora bez zvaničnog mandata. Odlukom Upravnog odbora broj: 49/06 od 25. 08. 2006. godine imenovan je za predsjednika P-U Bugojno. Od tada do 25. 08 2014. godine u kontinuitetu obavlja tu funkciju što vremenski iznosi punih osam godina ili dva mandata od 4 godine. Statutom Udruženja P-U je regulisano da jedno lice može maksimalno da obavlja tu funkciju 8 godina ili dva mandata od po 4 godine. Dolovac se oglušio o tu Statutarnu odredbu pa je i dalje nastavio da obavlja tu funkciju.

Na sjednici Upravnog odbora P-U Bugojno održanoj 15. 04 2015. godine trebalo je biti imenovano novo lice iz reda članova Upravnog odbora na tu funkciju što je bilo i dogovoreno. Na samoj sjednici Upravnog odbora P-U Dolovac je iznoseći neistine i obmanom članova Upravnog odbora da on ima podršku Federalnog odbora P-U i Kantonalnog odbora P-U da i dalje obavlja tu funkciju predsjednika. Upravni odbor je i prihvatio takvo njegovo obrazloženje. Kasnijom provjerom tih navoda utvrđeno je da je Dolovac iznosio laži i tako obmanuo Upravni odbor. Tako će Dolovac u aprilu mjesecu 2016. godine navršiti ravno 10 godina da obavlja funkciju predsjednika Udruženja P-U i od toga ravno dvije godine bez mandata. Za tih 10 godina Dolovac je na ime honorara za obavljanja te funkcije dobio oko 70.000,00 KM. Dolovac rukovodi Udruženjem totalno autokratskim načinom tako da se Udruženje može nazvati prije udruženjem jednog lica, a ne Udruženje koje je utvrdilo svoj rad Statutom, Poslovnikom o radu Udruženja i tačno propisanim obavezama i pravima organa udruženja. Tako Dolovac u svom radu preuzima na sebe ovlaštenja Skupštine Udruženja penzionera, Poslovnika o radu i obavezama i pravima Upravnog odbora, te u ime tih organa donosi samostalno odluke. U tome mu pomaže predsjednik Skupštine svojim potpisima na takve odluke, a da iste nisu usvojene na organima udruženja. Predsjednik Skupštine P-U Bugojno morao je ukazati da daljnje obavljanje funkcije predsjednika Upravnog odbora od strane Dolovac Redžepa nije u skladu sa Statutom Udruženja P-U te tražiti njegovo povlačenje, ali to nije uradio. Upravni odbor Udruženja kao izvršni organ ima 7 članova.

UO Udruženja održava godišnje 4-5 sjednica. Sjednice priprema Predsjednik udruženja pri čemu na poštuje Poslovnik o radu u pripremama sjednica. Predsjednik nikada ne dostavlja članovima Upravnog odbora pisane materijale za sjednicu nego iste dijeli na samoj sjednici i upoznaje sa temama dnevnog reda usmeno. Radi toga rad članova Upravnog odbora na sjednicama sveden je isključivo na izjašnjavanje. Analizom zapisnika sa sjednica Upravnog odbora vidi se da članovi Upravnog odbora ne sudjeluju u raspravi ili dopunama na predložene materijale što potvrđuje da članovi Upravnog obora (UO) svoj rad u UO svode samo na izjašnjavanje ili bi čak takav rad mogli da obavljaju i kod svojih kuća. Jedan od članova UO, bliski saradnik Dolovca, ima i svoj servis za knjigovodstvo te isti kao član UO Udruženja pruža usluge finansijskog knjigovodstva. To se sukobljava sa interesima dvojnog obavljanja funkcija i omogućava neregularno vođenje knjigovodstva, iskazivanje završnog računa po potrebi interesa, za što imaju opravdane sumnje. U periodu od 2011. do 2014. godine došlo je do naglog rasta ukupnog prihoda u ukupnom poslovanju Udruženja čak i do 1,5 puta. To je razlog osiguravanja penzionera umirovljenika sa nekim osiguravajućim kućama. U 2013. godini osiguranje je izvršeno čak sa 4 osiguravajuće kuće. Ugovor za osiguranje prihvatio je Upravni odbor, ali tekst ugovora i klauzule osiguranja nisu iznijeti na UO. Razlozi zašto o tome nije upoznat Upravni odbor poznati su samo Redžepu Dolovcu. Analizom završnih računa od 2011. do 2014. godine, dijela završni računa samo o poslovanju po osnovu osiguranja, ne može se utvrditi opravdanost toga osiguranja u korist penzionera umirovljenika. Po zaključku Skupštine P-U održane 23. 04 2014. godine da se izvrši kontrola toga poslovanja preko registra ulazno-izlaznih faktura u Udruženju formirana je Komisija na prijedlog Redžepa Dolovca.

Komisija u nepotpunom sastavu izvršila je kontrolu, ali na bazi podataka iskazanih u završnim računima od 2011. do 2014. godine. Ta kontrola nije izvršena po osnovu registra ulazno-izlaznih faktura i ne može se reći da je to korektna kontrola. Neshvatljivo je da u Udruženju sa prometom novčanih sredstava od oko 439.000, 00 KM nema registra ulazno izlaznih faktura. Ne postoji adekvatna računovodstvena dokumentacija i knjiženje u skladu sa računovodstvenim standardima. Postoji osnovana sumnja da se knjiženje nekih poslova vrši na osnovu nepostojeće dokumentacije.

Drugi dio samovolje Redžepa Dolovca vezan je za Klub Udruženja P-U (lokal) u kome dnevno boravi od 30- 50 članova, a po kvadraturi prostora moglo bi biti dvostruko više.

Za kiriju koju Redžep Dolovac naplaćuje u posljednjih 10 godina nije uložio ni jednu marku u uređenje Kluba. Klub je u jadnom stanju:

– Tepih polijepljen na beton je davno propao;

– Veći dio namještaja nije za upotrebu;

– Ventilacije nema;

– Grijanja nema;

– Higijena je na niskom nivou;

– Broj penzionera koji tu navraćaju umjesto da se povećava, stalno se smanjuje.

Rješenje stvaranje boljih uslova u interesu Udruženju P-U je jednostavno:

– Instalirati etažno grijanje;

– Izvršiti ugradnju sistema za ventilaciju;

– Staviti nove itisone;

– Obnoviti dio namještaja.

Sve ovo se može finansirati od kredita koji bi se otplaćivao novcem od zakupnine prostora. Stvorili bi se solidni uslovi za boravak penzionera, što je svakako obaveza predsjednika Udruženja P-U. Sa Redžepom Dolovcem se na ovu temu ne može ni razgovarati.

Na osnovu ukupno iznesenog lošeg stanja u Udruženju P-U Bugojno tražimo:

1. Da Skupština Udruženja P-U Bugojno na svojoj prvoj sjednici razriješi Redžepa Dolovca člana Upravnog odbora.

2. Da Skupština Udruženja P-U Bugojno razriješi g-dina Marka Zelića dužnosti predsjednika Skupštine zbog njegovih grubih kršenja odredaba Statuta Udruženja.

3. Da Skupština Udruženja P-U donese odluku da nadležna inspekcija za finansijsko poslovanje provjeri finansijsko poslovanje Udruženja za period 2011. do 2015. godine.