SAOPŠTENJE ZA JAVNOST sa 27. sjednice Vlade SBK

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST sa 27. sjednice Vlade SBK održane 5.5.2016.godine u Travniku

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 26.sjednice. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Zakona o pravobranilaštvu i dostavila u skupštinsku proceduru.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o radu i Finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2015.godinu. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu (kapitalni transferi za sufinanciranje projekata značajnih za Srednjobosanski kanton) za JU doma zdravlja Kreševo, na ime sufinanciranja nabavke laboratorijske opreme, odlukom se izdvaja iznos od 13.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede usvojila Izvještaj o radu Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu. Donesena je i Odluka o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju kvarca i kvarcita na lokalitetu ,,Bandera-Berberu5a” općina Kreševo, koncesija se dodjeljuje privrednom društvo “ENERGY” d.o.o. Kreševo.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o određivanju osnovice za plaću za mjesec april 2016. godine, osnovica za obračun plaće za sve zaposlenike u kantonalnim tijelima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju, iznosi 250,00 KM, za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi

– Odluka o određivanju iznosa naknade za topli obrok za II kvartal 2016. godine, iznos naknade za topli obrok za sve budžetske korisnike iznosi 8,25 KM.

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu, općini Dobretići za II kvartal 2016. godine, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM,

– Odluka o preraspodjeli sredstava Budžeta SBK za 2016. godinu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

 

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava planiranih Budžetom SBK za 2016.godinu, “Prijenos sredstava za sufinanciranje troškova prijevoza učenika“ za II mjesec 2016.godine, odlukom se raspoređuje iznos od 321.849,66 KM,

– Odluka o utrošku dijela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2016.godinu, “Kapitalni transferi za sufinanciranje projekata značajnih za Srednjobosanski kanton“, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, kako slijedi: 1. Javna predškolska ustanova “Bare“Jajce – 5.000,00 KM; 2. Javna ustanova “Dječji vrtić“ D. Vakuf – 5.000,00 KM,

– Odluka o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta:

1.SŠ „Novi Travnik“, Novi Travnik, tajnik škole – na neodređeno vrijeme;

2.STŠ, Bugojno, profesor sociologije – 12 sati, na neodređeno vrijeme

– Odluka o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava za nabavku stalnih sredstava za niže potrošačke jedinice, te provođenje odgovarajuće procedure javne nabave, kako slijedi:

1. O.Š.“Busovača“, Adaptacija školskog predulaza 6.300,00 KM; nabavka i ugradnja video-nadzora 2.860,00 KM,

2. O.Š.“Turbe“, Nabavka i ugradnja video nadzora u P.Š Goleš 2.860,00 KM

3. S.S.Š.“Bugojno“, Sanacija ravnog krova 6.514,56 KM

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu šumskoprivredne osnove za privatne šume i šumska zemljišta na području Srednjobosanskog kantona, ponuda ponuđača J.P. „BOSANSKOHERCEGOVAČKE ŠUME“ Sarajevo ocjenjena je kao najpovoljnija ponuda.

Usvojen je i Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2015. godinu, a na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu Vlade SBK u maju 2016. godine.

KABINET PREMIJERA