SAOPŠTENJE ZA JAVNOST sa 28. sjednice Vlade SBK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 27.sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada SBK je usvojila Konsolidirani izvještaj Vlade i budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona i općina Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke

-Odluka o korištenju sredstava Budžeta za izmirenje obaveza prema izvršnim sudskim odlukama, odlukom se izdvaja iznos od 8.222,26 KM, izdvojena sredstva se koriste temeljen izvansudske nagodbe između općine Novi Travnik i Ministarstva finansija,

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge funkcionalne podrške informacijskom sustavu financijskog upravljanja, pregovaračkim postupkom komisija za javne nabavke je ocjenila ponudu ponuđača „ORACLE“ d.o.o. Sarajevo najpovoljnijom,

– Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za bankarske usluge – vođenje depozitnog računa, otvorenim postupkom Komisija za javnu nabavku je dodijelila ugovor za bankarske usluge, vođenje depozitnog računa napovoljnijem ponuđaču „NLB“ Banka d.d. Sarajevo.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Master plana razvoja turizma za područje općina: Fojnica, Kreševo, Busovača i Vitez, procjenjena vrijednost za predmetnu nabavku je 40.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela Odluku o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora za rekonstrukciju fasade na zgradi JU Bolnice za plućne bolesti i TBC (općina Travnik), konkuretskim postupkom najpovoljniji ponuđač je „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o implementaciji zakona iz oblasti boračke-invalidske populacije.

Ministarstvo zdravstva je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost da Ministarstvu zdravstva i socijalne politike da potpiše Ugovor o donaciji lijekova koji sadrži i odredbe o eventualnom plačanju troškova uvoznih pristojbi. Udruga „Svitanje“ iz Sarajeva ponudila je donaciju lijekova koju bi donirali zdravstvenim ustanovama Srednjobosanskog kantona, donacija bi bila uvezena putem Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela  odluku o izdvajanju sredstava u svrhu podrške organiziranja 7. Međunarodnog susreta dijaliziranih i transplatiranih bolesnika ”Vitez 2016.“, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM. Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava u svrhu potpore organiziranja ”Kongresa inžinjera medicinske radiologije u F BiH”, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti provođenje postupka nabave Konkurentski zahtjev za dostavu ponude za nabavu 40 komada zaštitnih prsluka (pancirki) i 10 komada štitova za potrebe Jedinice za podršku MUP-a SBK.

Stručna služba Vlade SBK je predložila, a Vlada SBK imenovala rukovoditelje – sekretare ureda za Ureda za javne nabavke za potrebe budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona i Ureda za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnim standardom Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih osnovnim muzičkim/glazbenim školama, za V i VI mjesec, planiranih Budžetom za 2016.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 133.332,80 KM za V i VI mjesec tekuće godine.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju suglasnosti na pokretanje procedure dugoročnog kreditnoga zaduženja Srednjobosanskog kantona, u iznosu od 12 miliona KM , sredstva će se koristiti za isplatu izvansudskih nagodbi za izmirenje obaveza po izvršnim sudskim presudama za djelatnike u obrazovanju, Ministarstvu unutrašnjih poslova, pravosudnih institucija i za naknade advokatskim kućama.

 

KABINET PREMIJERA