SBK se zadužuje 12 miliona maraka

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Sa 18 glasova za , 2 protiv i 8 suzdržanih glasova zastupnici u kantonalnoj skupštini na 15. redovnoj sjednici donijeli su odluku o davanju saglasnosti za pokretanje procedure dugoročnog kreditnog zaduženja SBK u iznosu od 12 miliona maraka.

Tokom rasprave opozicija je bila protiv dugoročnog kreditnog zaduženja, sve dok se ne prezentiraju stvarna zaduženja SBK i dok se ne utvrdi odgovornost za ranija nastala zaduženja. S druge strane pozicija je iznijela mišljenje da će se kreditnim zaduženjem napraviti značajno kreditno rasterečenje s obzirom da su velika dugovanja budžetskim korisnicima po osnovu presuđenih tužbi, i da je počela isplata pomenutih tužbi u iznosu od 30 % glavnice po svakoj osobi, koja je tužila i čije su presude pravosnažne.

Takođe, predstavnici stranaka pozicije iznijeli su mišljenja da će kreditno zaduženje donijeti stabilizaciju kantona, te da će stvoriti ambijent u kojem mladi neće razmišljati o odlasku s ovih područja.

Do sada je na ime tužbi za 306 uposlenika isplaćen milion maraka, ali je po riječima ministra finansija SBK Zorana Markovića na ovaj način rasterećeno 2,7 miliona maraka. U toku je realizacija dogovorenih isplata još 17 miliona maraka za ukupno 4600 zaposlenih . Sa oko 1000 uposlenika još nije dogovoren način isplate. Marković je poentirao da je SBK zadužen po osnovu tužbi uposlenika oko 30 miliona maraka, te još toliko na osnovu deficita iz proteklih godina.

Inače prije ove tačke sa 18 glasova za i 11 protiv usvojen je prijedlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju Službe za zapopšljavanje SBK, te Prijedlog odluke o imenovanju sedam članova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju. Za ovu odluku glasalo je 19 zastupnika, tri su bila protiv, a 6 suzdržanih.