Šef Misije OSCE-a razgovarao o aktuelnim temama s potpredsjednicom FBiH

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Šef Misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore upriličio je zvaničnu posjetu potpredsjednici FBiH Meliki Mahmutbegović. Tokom sastanka bilo je riječi o trenutnoj političkoj situaciji u FBiH te drugim aktuelnim temama.

Potpredsjednica FBiH informisala je ambasadora Moora o problemima u vezi sa diskriminacijom bošnjačke djece u RS-u koja traje godinama jer je onemogućeno obrazovanje na bosanskom jeziku te, s tim u vezi, o kršenju zagarantovanih prava na službene jezike u RS-u.

Potpredsjednica Mahmutbegović dodala je da je i u FBiH poduzela određene aktivnosti u prethodnom periodu u vezi sa Inicijativom za amandmanske izmjene Ustava Zapadno-hercegovačkog, Hercegovačko-neretvanskog i Posavskog kantona, u dijelu koji se odnosi na službene jezike i službena pisma, a koji su upućeni u parlamentarnu proceduru 2015. godine.

“U Ustavu FBiH jasno i nedvosmisleno stoji da su službeni jezici u FBiH bosanski i hrvatski jezik, pri čemu je dopunjen amandmanom na način da definira i srpski jezik kao službeni jezik, a pored pisma latinica dodaje i ćirilica kao službeno pismo Federacije Bosne i Hercegovine,” istakla je Mahmutbegović. Ovom prilikom, potpredsjednica Mahmutbegović naglasila je posebno kako se mora poštivati Ustav, kako u FBiH tako i u RS-u, kada je u pitanju bosanski jezik.

“To naravno podrazumijeva i prava svih građana BiH da koriste jezik koji žele i koji im garantuje Ustav”, dodala je Mahmutbegović. Na sastanku je dogovoreno i da se realiziraju zajedničke posjete nekim općinama u BiH a bilo je riječi i o ženama u bh politici.

Potpredsjednica Mahmutbegović istakla je potrebu da se veći broj žena aktivnije uključi u politički život i da više žena bira u izvršnu i zakonodavnu vlast.

“Prema popisu iz 2013 od ukupnog broja stanovništva 50.94 % su žene i taj podatak svakako je pokazatelj potrebe za većim angažmanom žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, na mjestima gdje se odlučuje o važnim pitanjima za društvo u cjelini. Naravno, na prvom mjestu treba biti kompetentnost i stručnost ali svjesna sam da u bh. društvu ima sve veći broj žena koje će adekvatno odgovoriti na sve izazove te odgovorno i profesionalno raditi svoj posao”, istakla je Mahmutbegović.

Ambasador Moor naglasio je kako OSCE u BiH radi sa političkim strankama na poboljšanju uvođenja principa ravnopravnosti spolova u stranačke politike djelovanja i programime te da će u procesu političkih imenovanja na svim nivoima koji će nastupiti nakon izbora, ravnopravnost spolova ostati jedan od prioriteta.