Skupština SBK-a odobrila kreditno zaduženje od 18 milona KM za regionalne ceste

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

29.sjednicu Skupštine SBK-a obilježila je rasprava kantonalnih zastupnika o Prijedlogu odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju SBK.

Ovom odlukom kanton bi se zadužio sa 18 milona maraka za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju regionalnih puteva.

-U planu je finansiranje izgradnje i rekonstrukcije osam putnih pravaca u SBK, od čega će šest miliona maraka biti izdvojeno za 12 kilometara dionice regionalnog puta Novi Travnik-Gornji Vakuf-Uskoplje, dok će pet miliona biti uloženo u izgradnju sedam kilometara dionice regionalnog puta Dolac-Han Bila-Ovnak -pojasnio je premijer Tahir Lendo.

Za šest miliona maraka kod Razvojne banke FBiH zadužuje se Direkcija za ceste SBK, dok će 12 miliona maraka vraćati kantonalna Vlada.

-Stečeni su uslovi i ispoštovane sve procedure za ovaj kredit,a budžet je likvidan- rekao je ministar finasija Zoran Marković.

Potom je uslijedila duža rasprava koju su okarakterisali česti istupi zastupnika, polemike i replike. Za razliku od zastupnika iz vladajućih stranaka koji su podržali ovu Vladinu inicijativu, zastupnici iz SDP, DF i SBB bili su protiv novog kreditnog zaduženja. Smatraju da se radi o predizbornom političkom potezu i da je ulaganje u regionalne ceste na području SBK-a zamjena za izgradnju brze cestu Lašva -Nević Polje koja , kako su rekli zastupnici SDP-a, neće ni početi.

-Kreditna zaduženja kantona su pretjerana, i mi u SDP-u mislimo da su infrastrukturni projekti mogli biti finasirani budžetskim sredstvima -rekao Nijaz Helez, zastupnik SDP-a.Uputio je zamjerku da sredstva nisu ravnomjerno rasporedjena, te da projektnim planovima nisu obuhvaćeni Bugojno i Donji Vakuf iz kojih je, kako je kazao, deset zastupnika u Skupštini SBK-a.

Sa 17 glasova za, 7 protiv i 1 suzdržanim usvojen je Prijedlog odluke o dugoročnom kreditno zaduženju SBK-a, a potom sa 17 glasova za, 3 protiv i 3 suzdržana i Odluka o davanju saglasnosti na odluku o dugoročnom zaduženju Direkcije za ceste SBK-a kod Razvojne banke F BiH. Na sjednici je jednoglasno je usvojena i Prijedlog odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama-bolnicama u SBK-a.

-Ovom Odlukom biti će omogućeno planiranje i upravljanje, te kontrolisanje bolnica u SBK-u. Odluka će, između ostalog, omogućiti da bolnice dobiju upravna vijeća i direktore, kojima je trenutno istekao mandat, kao i statute poslovanja – rekao je ministar Nikola Grubešić.Ministar Grubešić je najvaio višemilionsko ulaganje u bolničku opremu,edukaciju kadra i bolničku infrastrukturu.

U nastavku zasjedanja usvojen Izvještaj o radu Vlade SBK-a za 2017., Informacija o ostvarivanju programa rada Skupštine SBK za 1.7. do 31.12. 2017., zatim Godišnji izvještaj Kantonalnog suda Novi Travnik i Kantonalnog pravobranilaštav za 2017.g., te Odluka o utemeljenju davanja vjerodostojnog tumačenja člana 13. stav 2. Zakona o porezima SBK-a.

110111223456789