Skupština SBK: Nastavak XVIII i XX sjednica u ponedjeljak

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Travniku će u ponedjeljak biti održan nastavak XVIII sjednice i XX sjednica Skupštine Srednjobosanskog  kantona s početkom u 10:00 sati .

Za nastavak XVIII sjednice preostala je slijedeća točka dnevnoga reda:

1.Prijedlog odluke o lovištima na području Kantona Središnja Bosna.

Za XXI sjednicu planiran je slijedeći :

                                                          DNEVNI RED

1.Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih osoba.

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Mješovite srednje škole „ Jajce“.

3.Nacrt zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

4. Izjašnjavanje o Prednacrtu zakona i izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih lica.

5. Razmatranje Izvještaja o stanju prostornog uređenja u provođenju Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005.2025. u četvorogodišnjem periodu 2012. – 2016.godine.

6. Prijedlog Programa mjera unapređenja prostornog uređenja Srednjobosanskog kantona za period 2017-2021.

7.Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005-2025.godine.

8. Izvještaj o radu Vlade Kantona Srednjobosanskog kantona za 2016.godinu.

9. Godišnji Izvještaj o radu Kantonalnog suda Novi Travnik za 2016.godinu.

10. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2016.godinu.

11. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Travnik.

12. Informacija o ostvarenju Programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za period 1.7. do 31.12.2016.godine.

13. Informacija o provedbi strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u konteksu cjeloživotnog učenja u BiH za period 2014-2020.

14. Informacija o provedbi Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH.

15. Informacija o provedbi Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2016.godinu.

16. Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

17. Razmatranje preporuka Izvještaja GRECO iz IV kruga evulacije.

                                                                    PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

                                                                          Josip Kvasina dipl.oec.