Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu: Obavijest

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OPĆINA BUGOJNO Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu
Broj: 04-24-00072/16, 
Bugojno, 09.11.2016. godine
 
 
 „Obavještavaju se uzgajivači izvornih zaštićenih pasmina životinja da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uputilo sljedeću:
                                                                    OBAVIJEST  
Pozivaju se klijenti, uzgajivači izvornih zaštićenih pasmina životinja (bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak), da izvrše prijavu uzgoja navedenih izvornih zaštićenih pasmina životinja (samo za reproduktivna grla i podmladak) na Prijavnom obrascu – P.
Pored navedenog Obrasca, klijent dostavlja i sljedeću dokumentaciju:
a) potvrdu o upisu u RPG i RK,
b) dokaz da životinja pripada nekoj od navedenih izvornih zaštićenih pasmina životinja:
     – potvrdu od Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo ili Federalnog  agromediteranskog zavoda Mostar da je životinja u tipu neke od izvornih pasmina (za bosansko-brdskog konja, domaću bušu, domaćeg magarca, psa tornjaka), ili
        – potvrdu o porijeklu životinje za uzgoj u čistoj krvi (pedigre) izdat od uzgojne organizacije za izvorne zaštićene pasmine životinja, ili
         – drugi dokaz o pripadnosti tipu neke od navedenih autohtonih pasmina životinja (ukoliko klijent smatra da životinja pripada nekom od tipova autohtonih pasmina), uz koji obavezno prilaže fotografiju životinje.
Ministarstvo će u saradnji sa drugim nadležnim institucijama i organizacijama na osnovu prispjelih prijava napraviti listu životinja, po vrstama i pripadnosti pasmini, što će se u narednom periodu koristiti za uspostavu evidencije/registra autohtonih pasmina, te osigurati podršku za održiv uzgoj ovih životinja.
 
Prijavni obrazac i potrebnu dokumentaciju dostaviti u Federalno ministarstvo najkasnije do 30.11. tekuće godine, lično ili putem pošte na adresu:
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Marka Marulića 2.
71.000 Sarajevo
Sa oznakom: “Prijava za identifikaciju izvornih zaštićenih životinja“
 
Prijavni obrazac i upustvo se mogu preuzeti u zgradi općine, kancelarija 107, kontakt telefon 251-170