Sportki savez SBK-a: “Isključimo nasilje nad ženama”

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Sportski savez SBK/KSB od 2006. godine obilježava 14. novembra – Svjetski dan borbe protiv dijabetesa ove godine od 14. novembra do 07. decembra 2016. godine organizacijom BON-BON kupa.

 Srednjebosanskog kantona/Kantona Sredšnja Bosna obilježen je 14. novembar Svjetski dan borbe protiv dijabetesa gdje je učešće uzelo više od 300 djevojčica i dječaka uzrasta od sedam do petnaset godina koji su takmičali kroz BON-BON Cup koji je po organizaciji interesantan svim uzrasnim kategorijama jer u jednom trenutku na terenu igra 96 djevojčica i dječaka. Pored organizacije BON-BON Cup-a učesnici projekta imali su predavanja o značaju tjelesne aktivnosti u sprečavanju dijabetesa tipa 2 kao i pravilnoj ishrani.
U sklopu ovoga projekta Sportski savez SBK/KSB dao je podršku u obilježavanju 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji pod sloganom ” Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama” u Bosni i Hercegovini sprovodi UN Women, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova, Gender centrom Federacije BiH i Gender centrom Republike Srpske, tako da su u svim općinama učesnici projekta nosili transparent ” Isključimo nasilje nad ženama “.
Cilj projekta ” Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama je podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja u našem društvu. Naime, svaka druga žena u Bosni i Hercegovini nakon 15. godine iskusila je neki oblik nasilja. Istraživanja pokazuju da su izvršioci nasilja nad ženama najčešće intimni partneri ili članovi porodice, te da je psihološko nasilje u našem društvu najzastupljeniji oblik nasilja.
Sportski savez SBK/KSB organizacijom ovakvih i sličnih aktivnosti ima za cilj ostvarivanje javnog interesa u sportu a to je uključivanje što većeg broja stanovnika SBK/KSB u masovne projekte koji imju za cilj poboljšanje tjelesne aktivnosti i time sprečavanje kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i drugih nezaraznih oboljenja kao i davanje podrške projektu ” Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama ” doprinosima podizanju svijesti javnosti o problemima nasilja u društvu.
Organizaciju projekta BON-BON Cup SBK/KSB podržali su članice Sportskog saveza SBK/KSB, BH Telecom, Općina Travnik, Gornji Vakuf/Uskoplje i Donji Vakuf.
                                                                                                         S E K R E T A R
                                                                                                             Amela Lolić