Stopa nezaposlenosti manja za 0.99 %

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Po podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na dan 31. maja 2016. u Bosni i Hercegovini je bilo 518.857 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 5.204 osoba ili 0,99 posto.

Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 270.766 ili 52,19 posto su žene. Nezaposlenost je smanjena u Federaciji BiH za 4.548 osoba (1,20 posto), u Republici Srpskoj za 548 osoba (0,41 posto), i u Brčko distriktu BiH za 108 osoba (0,93 posto).

U strukturi osoba koje traže zaposlenje, zaključno s 31. majem 2016., NKV radnika je 140.527 ili 27,08 posto, PKV 9.094 ili 1,75 posto, KV 174.034 ili 33,54 posto, VKV 2.737 ili 0,53 posto, NSS 1.431 ili 0,28 posto, SSS 142.313 ili 27,43 posto, VŠS 7.294 ili 1,41 posto i VSS 41.427 ili 7,98 posto. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe s trećim stepenom obrazovanja KV radnici s 33,54 posto, te radnici sa SSS 27,43 posto.

U maju je ukupno 16.912 osoba brisano s evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja zaposleno je 10.869 osoba. Istovremeno je za 5.849 osobu prestao radni odnos, dok su poslodavci u tom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.246 novih radnika.

Po podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu 2016. broj zaposlenih u pravnim subjektima u BiH iznosio je 724.208, a od toga 299.915 žena. U odnosu na mart 2016. broj zaposlenih je povećan za 0,4 posto, a broj zaposlenih žena za 0,2 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za april 2016. iznosila je 42 posto i u odnosu na mart smanjena je za 0,4 posto.