Sutra u Travniku 82. sjednica Vlade SBK

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Sutra će u Travniku biti održana 82. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona s početkom u 9 sati

                                                                         D N E V N I   R E D

1. Zapisnik sa 81. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona

2. Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o šumama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

4. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2017. godinu – Kantonalno pravobranilaštvo

5. Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje za 2017. godinu – Služba za zapošljavanje

6. Financijski izvještaj Službe za zapošljavanje za 2016.godinu – Služba za zapošljavanje

7. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede

8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa o utrošku sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa o utrošku sredstava naknade štete koju počini zaštićena divljač – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o određivanju iznosa naknade za topli obrok za II. kvartal 2018. godine – Ministarstvo finansija

11. Prijedlog odluke i izdvajanju sredstava općini Dobretići za II. Kvartal 2018. godine – Minstarstvo finansija

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi ( LOT 1.3) – Ministarstvo privrede

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi ( LOT 1.1) – Ministarstvo privrede

14. Prijedlog odluke o iozdvajanju sredstava za REZ – Ministarstvo privrede

15. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za sport (kotizacija) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za školska natjecanja za 2018. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za Crveni križ Gornji Vakuf-Uskoplje – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku RTG aparata u Domu zdravlja Jajce _ Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Hrvatskoj bolnici dr. fra. Mato Nikolić za nabavku stomatološke stolice – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za socijalno osiguranje učenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

21. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje izvršnih sudskih odluka ( u korist advokata Hajrudina Pokvića) – Ministarstvo finansija

22. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje izvršnih sudskih odluka ( u korist advokata Arifa Miralema) – Ministarstvo finansija

23. Prijedlog odluke o unutarnjoj preraspodjeli sredstava izmeđe Službe za zajedničke poslove i Kabineta premijera Kantona – Ministarstvo finansija

24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

26. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za osnovne muzičke škole( za III. i IV. mjesec 2018.godine) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

27. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo ( za II. mjesec akademske 2017/18.godine) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

28. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku učioničkog namještaja za potrebe OŠ “Uskoplje” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku učioničkog namještaja

29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta (2X) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za sklapanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta (2X)- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

31. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga za realizaciju projekta “Označavanje naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom prostornih jedinica na području KSB/SBK – Ured za javne nabavke

32. Prijedlog zaključka o proceduri kod pokretanja postupka javne nabavke – Ured za javne nabavke

33. Prijedlog zaključka o realizaciji Plana Centralne javne nabave za 2018. godinu – Ured za javne nabavke

34. Prijedlog zaključka o iskazivanju potreba od strane ugovornih tijela za predmete Centralne javne nabave – Ured za javne nabavke

35. Saglasnost na Aneks 3. Ugovora o zakupu poslovnih prostorija – Ured za javne nabavke

36 Prijedlog zaključka o dopuni zaključka o izuzeću od obustave plaćanja naknade za rad u komisijama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

37. Saglasnost na Plan novčanih tokova za 2018. godinu – Ministarstvo finansija

a) Saglasnost na Plan novčanih tokova za prvi kvartal 2018. godine

38. Saglasnost za isplatu naknade članovima komisije za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji – Ministrastvo unutrašnjih poslova

39. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo nutrašnjih poslova

a) za automatizaciju procesa izdavanja prekršajnih naloga na osnovu fotografija evidentiranih radarskim sistemom

b) za nabavku peći na pelet za Jedinicu za specijalističku podršku

c) za nabavku ( dva komada) Office Home and Business 2016

40. Saglasnost za pokretanje postupka za zamjenu stolarije u PS Vitez – Ministarstvo unutrašnjih poslova

41. Saglasnost za isplatu naknade za rad članovima disciplinske komisije za državne službenike – Ministarstvo unutrašnjih poslova

42. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

43. Saglasnost za javne nabavke za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

44. Saglasnost za raspisivanje natječaja za financiranje Obveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

45.Saglasnost za produljenje trajanja Memoranduma o razumjevanju sa UNDP-om – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu

46. Saglasnost za rekonstrukciju mokrog čvora u Ministarstvu finansija – Ministarstvo finansija

47. Saglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Ministarstva finansija – Ministarstvo finansija

48. Saglasnost Kantonalnom tužilaštvu za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme – Ministarstvo pravosuđa i uprave

49. Saglasnost za isplatu naknade za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u Ministarstvu pravosuđa i uprave– Ministarstvo pravosuđa i uprave

50. Saglasnost za isplatu naknade za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u Općinslom sudu u Travniku– Ministarstvo pravosuđa i uprave

51. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaklučka Vlade Kantona broj: 01-05-732/16-50 od 13.10. 2016.godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave

52. Saglasnost na Pan nabavki za 2018. godinu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

a) Kantonalnog suda u Novom Travniku

b) Općinskog suda u Bugojnu

c) Općinskog suda u Jajcu

53. Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe Skupštine Kantona i Stručne službe Skupštinr – Skupština Kantona

54. Informacija o aktu Ministarstva finansija o načinu financiranja projekta integralne informatizacije zdravstvenog sistema – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

55. Razrješenja i imenovanja

a) Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova komisije za dodjelu koncesije iz oblasti vodoprivrede

                                                                                                                       PREMIJER KANTONA

                                                                                                                        Tahir Lendo, dipl.ing.