Sutra XV redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojna

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 

                                                         P O Z I V

Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 1/08),
s a z i v a m XV  (petnaestu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati 10.5.2019. godine (petak), u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći
                                                               DNEVNI RED

1. Informacija o realizaciji zaključaka sa 14. (četrnaeste) redovne sjednice Općinskog vijeća Bugojno
Izvjestilac: predsjedavajući Općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja
3. Kreditno zaduženje JP „Radio televizija Bugojno“ d.o.o. Bugojno
Izvjestilac: Abdulmalik Abdibegović, v.d. direktor JP „RTV Bugojno“ d.o.o. Bugojno
4. Izvještaj o radu Sportskog saveza Općine Bugojno i o stanju sporta na području općine Bugojno, zaključno sa 30.4.2019. godine
Izvjestilac: Nedžad Šečić, sekretar Sportskog saveza Općine Bugojno
5. Informacija o izradi prostorno-planske dokumentacije
Izvjestilac: Almir Hadžibegović, pomoćnik načelnika za Službu sa urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove
6. Prijedlog rješavanja isporuke toplotne energije na području općine Bugojno od isporučioca OR „BADE“ Bugojno
Izvjestilac: Dina Mešan, predstavnik Službe za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice i vlasnik OR „BADE“ Bugojno
7. Prijedlog projekta rješavanja problema pasa lutalica na području općine Bugojno
Izvjestilac: Sanel Alagić, dr.vet.med. – predstavnik Veterinarske stanica d.o.o. Bugojno
8. Izvještaj o radu urbanističko-građevinskog inspektora za period 1.1.2017.-30.4.2019. godine
Izvjestilac: Pavo Pavlović, urbanističko-građevinski inspektor
9. Razmatranje namjene vakufske imovine na lokaciji Čipuljić-Šumelje
Izvjestilac: Almir Hadžibegović, pomoćnik načelnika za Službu sa urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove
10. Lokalni akcioni plan (LAP) za reintegraciju BiH državljana, koji se vraćaju na osnovu Sporazuma o readmisiji na područje općine Bugojno za period 2019.- 2022. godina
Izvjestilac: Abduselam Kico, predstavnik Službe za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice
11. Problem prosjačenja na području općine Bugojno
Izvjestilac: predsjedavajući Općinskog vijeća

                                                                    PREDSJEDAVAJUĆI  OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                        Igor Vrljić