Sutra XXXIV sjednica Općinskog vijeća Bugojno

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Općinsko vijeće Bugojno zakazalo je u utorak, 24.05.2016. godine XXXIV (trideset četvrtu) redovnu sjednicu. Sjednića će se održati u Kristalnoj sali općine Bugojno sa početkom u 10,00 sati.

                                                  D N E V N I   R E D

1. Vijećnička pitanja

2. Informacija o nabavci ultrazvučnog aparata za JU „Opća bolnica“ Bugojno Izvjestilac: v.d. direktor JU „Opća bolnica“ Bugojno

3. Prijedlog Programa novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Bugojno za 2016.godinu Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

4. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na ime: – Fejzić (Feriz) Sadike iz Bugojna i – Duratbegović (Fuad) Midhata i Nešada iz Bugojna i – Keškić (Ilije) Nikola

5. Prijedlog rješenja o dodjeli zemljišta u svrhu izgradnje kablovske trafostanice JP Elektroprivreda BiH DD Sarajevo podružnica Elektrodistribucija Zenica PJD Bugojno

6. Prijedlog rješenja o preuzimanju iz posjeda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ranijeg vlasnika ŠPD Srednjobosanske šume/Šume središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf

7. Prijedlog rješenja o odbacivanju prijedloga za oglašavanjem ništavim rješenja broj: 05-31- 01033-11 Izvjestilac za tačke 4, 5, 6 i 7: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove.