Svečana akademija PL BiH

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

   Sutra će u Centru za kulturu općine Travnik, sa početkom u 14 sati, biti održana svečana akademija u okviru obilježavanja godišnjice savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine „Mehurić 1992 – 2016.“.

    Patriotska liga BiH-ne formirana je, u veoma složenim uslovima, 10. juna 1991. godine sa ciljem odbrane bh stanovništva od nadolazeće agresije. Sa pripadnicima aktivnog i rezervnog sastava policije pripadnici Patriotske lige stali su u odbranu svoje zemlje sve do 15. aprila 1992.godine, kada ulaze u sastav Armije RBiH-ne.

   Savjetovanje regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine održano je 7. i 8. februara 1992.godine u Mehuriću kod Travnika. Učesnici Savjetovanja bili su: Meho Karišik – Kemo, komandant Štaba PL RBiH, Zihnija Aganović – Aga, Džemal Merdan – Brko, Hajrudin Hubo – Edo,Rifat Bilajac – Čiča, Hasan Čengić – Čenga, Halid Hafizović – Hafiz, Sefer Halilović – Halil, Mehdin Hodžić – Senad-Crni labud, Omer Jandrić – Omer, Vahid Karavelić – Vaha, Hajrudin Osmanagić – Mujo, Zićro Suljević – Stari i Atif Šaronjić – Emir.

   Na Savjetovanju je donesena Direktiva za odbranu suvereniteta Bosne i Hercegovine. Shodno Direktivi i uputama Glavnog štaba PL RBiH u zonama regionalnih štabova intenziviran je rad na formiranju novih jedinica, kao i adekvatnoj obuci njihovih pripadnika. Utvrđeni su pravci i procjene u stvaranju organizovanih snaga kroz Patriotsku ligu BiH-ne, kao i djelovanje u odbrani suvereniteta, integriteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine kako bi se obezbjedio budući zajednički život svih naroda i narodnosti na cjelokupnoj državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine.