TRAVNIK: Održana 60. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

                       Saopštenje za javnost sa 60. sjednice Vlade SBK-a

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 59. sjednice Vlade SBK.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog rebalansa Budžeta SBK za 2017. godinu, i uputila u dalju proceduru. Izmjena rebalansa glasi:

Prihodi 196.070.694,00 KM

Izdatci 196.070.694,00 KM

Razlika (višak/manjak) 0,00

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:

– Saglasnost na mišljenje na federalni Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognu oplodnjom i uputila u skupštinsku proceduru,

– Saglasnost na mišljenje na federalni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplataciji organa i tkiva u svrhu lijećenja i uputila u skupštinsku proceduru.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:

– Odluku o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta: „Izrada revizije projektne dokumentacije – Elaborata zaštite izvorišta Bašbunar i uređenje zaštitne zone izvorišta Bašbunar, općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 6.780,15 KM, direktnim sporazumom ugovor će se dodjeliti preduzeću „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo,

– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta“ Izrada revizije projektne dokumentacije – Elaborat zaštite izvorišta Goleš i uređenje zaštitne zone izvorišta Goleš, općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 6.780,15 KM, direktnim sporazumom ugovor će se dodjeliti preduzeću „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o utrošku sredstava za zamjenu podova u P.Š. „Kruščica“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 5.960,40 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „PAM COLOR“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o utrošku sredstava za nabavku i ugradnju video nadzora i izmjenu stolarije u učionici informatike u „Prvoj O.Š.“ Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 3.477,71 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „UNILAB“ d.o.o. Sarajevo,

– Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju centralnog grijanja u P.Š. „Prusac“ Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču obrtničkoj radnji „Bade“ Bugojno.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je dala saglasnost i donijela Odluku o izdvajanju novčane pomoći sportskih ribolovaca i udruženjima građana za promovisanje sportskog ribolova, za dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sl.objekata za potrebe ribolovaca, te izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka i potoka na području SBK, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Bugojno za projekat „Opremanje općinskog operativnog centra civilne zaštite“, odlukom se izdvaja iznos od 3.115,00 KM, sredstva ove odluke će se uplatiti na račun općine Bugojno,

– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Donji Vakuf za projekat „Rekonstrukcija mosta na Oboračkoj rijeci kod III Osnovne škole Oborci“, „Rekonstrukcija odvodnje površinskih voda na putu za Đuriće“ i „Odvodnja površinskih voda sa područja Kamenjače“, odlukom se izdvaja iznos od 50.660,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Donji Vakuf,

– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Kreševo za projekat „Čišćenje i uređenje korita i obale vodotoka rijeke Kreševčice i njenih pritoka“, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Kreševo.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje, Vlada SBK je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga za nabavku ortopedskih pomagala za 2017. godinu za potrebe uprave. Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka nabavke mrkog uglja za sve budžetske korisnike Vlade SBK, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 230.000,00 KM. Na prijedlog iste Služba, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti: – Saglasnost za zaključivanje ugovora o nabavi i ugradnji rezervnih dijelova za vozila i motocikle, ugovor će se zaključiti sa Auto kuća „Buba“ d.o.o. Vitez,

– Saglasnost za zaključivanje za vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila, ugovor će se zaključiti sa Auto kuća „Buba“ d.o.o. Vitez,

– Saglasnost za zaključivanje ugovora za autolimarske i autolakirerske radove na vozilima u vlasništvu Vlade SBK, ugovor će se zaključiti sa Auto kuća „Buba“ d.o.o. Vitez.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanje, nauku, kulturu i sport , Vlada SBK je dala saglasnost Komisiji za provedbu postupka javne nabavke za potrebe Vlade SBK da pokrene proceduru Javne nabavke „Isporuka toplotne energije putem decentralizovanog sistema grijanja na drvni pelet“ za potrebe nižih potrošačkih jedinica. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za izdvajanje sredstava za provođenje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice, odlukom se izdvaja iznos od 594.352,50 KM. Usvojeni su i Izvještaji o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju i Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade SBK za mjesec Juni 2017. godine.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku „Unapređenje ORACLE sistema za trezorsko poslovanje SBK usluge funkcionalne i tehničke podrške, ugovor će se potpisati sa najpovoljnijim ponuđačem „CORE“ d.o.o. Sarajevo, vrijednost prihvaćene ponude je 148.170,00 KM. Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog istog ministarstva:

– Odluka o određivanju iznosa naknade za topli obrok za III kvartal 2017. godine, iznos naknade za III kvartal za sve budžetske korisnike iznosit će 8,47 KM,

– Odluka o određivanju osnovice za plaću za juni 2017. godine, osnovica za obračun plaće za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju, iznosi 250,00 KM, za nositelje pravosudnih funkcija iznosi 105,01 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

– Odluku o raspodjeli sredstava sa pozivije „Transfer za poticaj privredi“ za 2017. godine, odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava kako slijedi: LOT 1 .1.

– Izgradnja poduzetničke infrastrukture Ukupno 130.000,00 KM Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, u iznosu od 30.000,00 KM Općina Travnik, u iznosu od 30.000,00 KM Općina Novi Travnik, u iznosu od 15.000,00 KM Općina Kreševo, u iznosu od 15.000,00 KM Općina Vitez , u iznosu od 15.000,00 KM Općina Kiseljak, u iznosu od 15.000,00 KM Općina Busovača, u iznosu od 10.000,00 KM

– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji privredi za 2017.godinu“ (LOT 8 – sredstva rezerve), odlukom se izdvaja iznos od 60.000,00 KM, – Odluka o izdvajanju sredstava, sa pozicije „Transfer – poticaji privredi za 2017. Godinu“ (LOT 6 – subvencije općinama za projekte održivog turizma), odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost za zaključivanje Sporazuma o saradnji na sprovođenju državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ između Federalnog ministarstva raseljenjih osoba i izbjeglica, Općine Donji Vakuf i Vlade Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, predmet javne nabavke je kupovina:

– Novog višeslojnog spiralnog sustava za kompjuterizovanu tomografiju (CT aparat) za potrebe Hrvatske bolnice „Dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila, procijenjena vrijednosti 500.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a – 1 komad,

– Novog digitalnog radiografskog RTG sistema za potrebe Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, procijenjena vrijednosti 250.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a– 1 komad,

– Novog dvoglavog sistema za ubrizgavanje kontrastnog sredstva za potrebe Hrvatske bolnice „Dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila, procijenjena vrijednosti 45.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a– 1 komad.Procijenjena vrijednost javne nabave za svu medicinsku opremu iznosi ukupno 795.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog istog ministarstva:

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, JU dom zdravlja Jajce, na ime sufinansiranje adaptacije RTG prostora, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, Hrvatskoj bolnici Dr.fra Mato Nikolić, Nova Bila, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM, na ime sufinansiranja projekta energetske efikasnosti.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izmjeni Odluke o upisu studenata u akademsku 2017/ 2018 godinu na visokoškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu, odlukom se mjenja upisna kvota stranih studenata 1.godine (1.300 studenata),

– Odluka o davanju saglasnosti nižim potrošačkim jedinicama za provođenje odgovarajuče procedure javne nabavke, kako slijedi: – S.Š.“Kreševo – 10.000,00 KM, dovršetak radova na obnovi sportske dvorane (Izgrađena 1969.godine) – S.S.Š.“Bugojno – 35.600,00 KM, zamjena oštećenog krova na glavnoj zgradi (ugroženi učenici i nastavnici)

– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji poda u tri učionice M.S.T.Š. Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 6.992,45 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Pam Color“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za krečenje S.Š. „Travnik“ Nova Bila, odlukom se izdvaja iznos od 5.908,50 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „David“ d.o.o. Novi Travnik,

– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji poda u učionicama M.S.Š. „Donji Vakuf“, odlukom se izdvaja iznos od 4.705,97 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Pam Color“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji poda u P.Š. „Gornja Večeriska“ u O.Š. „Vitez“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 6.020,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma SK“ d.o.o. Zenica,

– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih ograđivanju dvorišta u S.Š. „Busovača“, odlukom se izdvaja iznos od 5.981,04 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma SK“ d.o.o. Zenica,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa ugovora između Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Konzorcija „Bioenergi“ d.o.o Vitez i „V.G.Monting“ d.o.o Vitez, u dijelu koji se odnosi na popis osnovnih i srednjih škola na području SBK, i uvrštenja O.Š.“Safvet beg Bašagić“ i M.S.Š.“Novi Travnik“ na zagrijavanje decentraliziranim sistemom grijanja.