TRAVNIK: Održana 64. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

                                                SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

                                  sa 64. sjednice Vlade SBK održane u Travniku

Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 64. redovne i 26. vanredne sjednice Vlade.

Usvojeni su i Izvještaji o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda Vlade Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. do 30. 6. 2017. Godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK je utvrdila Nacrt Zakona o javno privatnom partnerstvu u uputila u dalju proceduru.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta SBK za period I.-VI. 2017. godine (sa Konsolidiranim periodičnim izvještajem Vlade i budžetskih korisnika)

Usvojen je i Izvještaj o poslovanju Šumskoprivrednog društva „Šume Središnje Bosne/ Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za 2016. godinu, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo gospodarstva dala saglasnost na Mišljenje na Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018. – 2020. godina i uputila u dalju proceduru.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o određivanju osnovice za plaću za august 2017. godine, osnovica za obračun plaće za august 2017. godine, za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM,

–              Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK općini Dobretići za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 62.500,00 KM za period juni-septembar 2017. godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta SBK, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva su namijenjena za nabavku prigodnih darova porodicama šehida i cvjetnih aranžmana poginulim policijskim službenicima.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih glazbenih/ muzičkih škola, odlukom se izdvaja iznos od 150.000,00 KM za XI i XII mjesec tekuće godine,

–              Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 3.921,20 KM, sredstva su namijenjena za usluge stručnog nadzora nad izgradnjom sportske dvorane u O.Š. „Safvet beg Bašagić“ Novi Travnik,

–              Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM, sredstva su namijenjena „Gimnaziji“ Bugojno u svrhu pružanja podrške kao domaćina bratskoj školi iz S.R. Njemačke

–              Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za sportsku dvoranu uz objekat O.Š. „Dolac“ Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 7.700,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Bosna Inžinjering“ d.o.o. Sarajevo.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 14.000,00 KM JU domu zdravlja Vitez, na ime finansiranja nabavke dva EKG aparata i jednog automatskog defibrilatora.

Kantonalni arhiv SBK je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za plaćanje III dijela vršenja nadzora nad izvođenjem radova II faze na zgradi Depoa kantonalnog arhiva Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 2.340,00 KM, sredstva će se doznačiti „Zanatstvu“ d.o.o. Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o izdvajanju sredstava za poticaj privredi (LOT 7), odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM na ime finansiranja troškova odlaska na svjetski sajam EXPO 2017 u Kini privrednom subjektu OR „Džezba“ Bugojno.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o izboru ponuđača u pregovaračkom postupku za Naknadne radove na uređenju portirnice u zgradi Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 3.071,74 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Vlašić Gradnja“ d.o.o. Travnik,

–              Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku materijala za održavanje higijene, odlukom se izdvaja iznos od 70.162,56 KM, sredstva iz ove odluke će se doznačiti ponuđaču „R&S“ d.o.o. Travnik,

–              Odluka o izdvajanju sredstava za naknadne radove na rekonstrukciji i dogradnji parking prostora ispred zgrade Vlade – tri bora, odlukom se izdvaja iznos od 8.583,12 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se preduzeću „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak,

–              Odluka o izdvajanju sredstava za nadzor nad izvođenjem radova na zgradi Vlade u kojoj je smještem MUP (zgrada TRZ) –elektroinstalacije i termoizolacije, odlukom se izdvaja iznos od 4.329,00 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću „Esta“ d.o.o. Busovača,

–              Odluka o izdvajanju sredstava za naknade radove na uređenju portirnice ispred zgrade Vlade – zgrada „Sebešić“, odlukom se izdvaja iznos od 3.071,74 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću „Vlašić Gradnja“ d.o.o. Travnik,

–              Odluka o izdvajanju sredstava za naknade radova na rekonstrukciji i dogradnji parking prostora ispred zgrade Vlade – zgrada „Sebešić“, odlukom se izdvaja iznos od 6.990,75 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak,

–              Odluka o izdvajanju sredstava za izvođenje radova na zgradi Vlade u kojoj je smještem MUP (zgrada TRZ), odlukom se izdvaja iznos od 265.118,66 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću GPUD „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica,

–              Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja u zgradi Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 6.142,50 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem preduzeću Servis „Elektra“ d.o.o. Travnik.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – asfaltiranje i sanacija puteva u naselju Luka, općina Busovača, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „ADŽIĆ-ASFALT“ d.o.o. Žepće, po lotovima, kako slijedi:

Lot 1. (Saniranje podloge i asfaltiranje puta u naselju Luka, dio puta od kuće Komšić Ante do kuće Varešković Borisa, općina Busovača, L=210m), sa cijenom ponude od 19.826,82 KM,

Lot 2. (Saniranje podloge i asfaltiranje puta u naselju Luka, dio puta od ukrštanja sa ul.Luka i pored kuće Haška, a do kuće Nikoline P., L=91m, općina Busovača), sa cijenom ponude od 8.627,58 KM,

Lot 3. (Saniranje podloge i asfaltiranje puta u naselju Luka, dio puta u ul.lsaka Samokovlije od ulaza pored kuće Krišto Šime do ulaza pored kuće Marković Ljube, L=105m), sa cijenom ponude od 10.342,80 KM,

–              Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – proširenje mosta u MZ Rankovići, općina Novi Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Građevinar“ d.o.o. Novi Travnik, sa visinom ponude od 8.342,10 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede – izgradnja vodovoda Fazlići u MZ Mehurić, na području općine Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 12.683,28 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču IGM IUT „Haskić“ d.o.o. Vitez,

–              Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede – izgradnja kanalizacije u MZ Kandija, na području općine Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 13.990,86 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „GANIK IDA“ d.o.o. Vitez.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču „Braća Karić“ d.o.o. Zenica, za zamjenu oštećenog krova na glavnoj zgradi S.S.Š. Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 34.962,13 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:

–              Saglasnost na prijedlog Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji BiH i Regionalne Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Europu 2018/2019,

–              Saglasnost na prijedlog Memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti zdravstvenih i medicinskih nauka između Ministarstva civilnih poslova BiH i Državne komisije za zdravlje i planiranje porodice Narodne Republike Kine,

–              Saglasnost za pokretanje procedure za pristupanje BiH dodatnom protokolu uz Konvenciju Vijeća Europe o ljudskim pravima i biomedicini koji se odnosi na genetsko testiranje u zdravstvene svrhe,

–              Saglasnost za pokretanje procedure za pristupanje BiH dodatnim protokolu uz Konvenciju Vijeća Europe o ljudskim pravima i biomedicini koji se odnosi na presađivanje organa i tkiva ljudskog porijekla.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za formiranje odjeljenja za srednje škole u 2017/. 2018. godini i saglasnost na dopunu Liste relacija za finansiranje prijevoza učenika za Grahovčići do Područne škole „Grahovčići“ i O.Š. „Nova Bila“ preko Pokrajčića, Brankovca, Čifluka, Ričica, Putićeva do Kule.

Data je i Saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike da potpise Sporazum o sufinansiranju između razvojnog programa Ujedinjenih Nacija i Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK u ukupnoj vrijednosti od 42.150,00 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za nabavku opreme (drona) za potrebe Kantonalnog štaba civilne zaštite, odlukom se izdvaja iznos 3.846,00 KM, sredstva će se doznačiti ponuđaču „DANIAL S“ d.o.o. Tešanj,

–              Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za nabavku opreme za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje s visina, odlukom se izdvaja iznos od 39.305,86 KM, sredstva će se doznačiti ponuđaču „FIRE TRADE“ d.o.o. Srebrenik,

–              Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za nabavku vatrogasne opreme za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje od požara, odlukom se izdvaja iznos od 12.043,98 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću „DANIAL S“ d.o.o. Tešanj.

Usvojen je i Izvještaj o utrošku sredstava za sanaciju štete općine Busovača, a na prijedlog iste uprave.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o korištenju Tekuće rezerve Premijera Vlade Kantona i ministra finansija za drugi kvartal 2017. godine.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u septembar 2017. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje poljoprivredi (pomoć javnim preduzećima) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, za podršku organizacije manifestacije „Izložba ovce pramenke i travničkog vlašičkog sira Gostilj 2017“ koju organizuje Savez općinskih udruženja/ udruga poljoprivrednih proizvođača SBK.

Donesena je i Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – sanacija puta u MZ Pećine, naselje Ruda, dionica Raskrižje – Zvonik, općina Novi Travnik, konkurentskim postupkum ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Adžić Asfalt“ d.o.o. Žepće, sa visinom ponude od 27.820,74 KM uz sufinansiranje općine Novi Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije poticaji privredi (LOT 1.3 – poticaji za opstanak i rast subjekata male, srednje i velike privrede), odlukom se izdvaja iznos od 441.900,00 KM.

–              Odluka o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena mramora na lokalitetu „Dolovi-Begova Brezovača“ općina Novi Travnik, koncesija se dodjeljuje privrednom društvu „CIOT“ d.o.o. Travnik.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za rekonstrukciju male sportske dvorane S.Š. „Kreševo“, odlukom se izdvaja iznos od 4.099,87 KM, sredstva će se doznačiti „Metalos“ d.o.o. Kreševo,

–              Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2017/ 2018 godinu za nastavno i nenastavno osoblje.

–              Odluka o davanju saglasnosti na izbor ponuditelja i saglasnosti za potpisivanje ugovora sa odabranim prijevoznicima za prijevoz učenika na relacijama i sa ponuđačima nakon provedene procedure javne nabavke.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK u iznosu od 5.000,00 KM na ime jednokratne novčane pomoći porodicama smrtno stradalih uposlenika Kantonalne uprave za šumarstvo SBK i lica angažovanog na izvođenju radova u šumarstvu, a u svrhu namirenja troškova školskog zbrinjavana djece za školsku 2017/ 2018. godinu.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za podršku u organizaciji obilježavanja Dana i mjeseci Europe u BiH 2017 na području Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Europskom pokretu u BiH.

                                                                      Ured za evropske integracije, fondove, 

                                                  odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu