Travnik: Sutra 47. sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

 U Travniku će sutra s početkom u 9:00 sati  biti održana 47. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona.

                                                   D N E V N I   R E D

1. Zapisnik sa 46. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona

2. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu – Ministarstvo privrede

3. Prijedlog uredbe o osnivanju Ureda za javne nabavke za potrebe budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona (nova Uredba) – sekretar Ureda

4. Pravilnik o ostvarivanju prava na novčanu pomoć pripadnicima boračke populacije – Uprava za borce

5. Saglasnost na Lokalni akcionu plan u oblasti invalidnosti Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2016. – 2020. – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

6. Saglasnost za nabavku motornih vozila za potrebe Ureda za javne nabave i Ureda za evropske integracije – sekretari ureda

7. Saglasnost za nabavku Ofiss paketa za potrebe Ureda za evropske integracije – sekretar Ureda

8. Informacija o odgovorima Kantonalnih tijela uprave na Upitnik Europske komisije – Ured za evropske integracije

9. Razrješenja i imenovanja
a) Razrješenja v.d. direktora i zamjenika direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona
b) Imenovanje direktora i zamjenika direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona

                                                                                                         

                                                                                                        
                                                                                                          PREMIJER KANTONA 

                                                                                                           Tahir Lendo, dipl. ing.