TRAVNIK: Vanredna sjednica Vlade SBK-a

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

sa 18. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona Vlada Srednjobosanskog kantona

 Vlada Srednjobosanskog kantona je prihvatila Informaciju Ministarstva zdravstva i socijalne politike o toku pregovora između Pregovaračkog tima Vlade Srednjobosanskog kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Srednjobosanskog kantona.

Vlada Srednjobosanskog kantona je utvrdila Prijedlog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Srednjobosanskog kantona, s pregledom sljedećih predloženih rješenja:

1. Tekst ponuđenog Kolektivnog ugovora je podudaran s tekstom “ispregovaranog” Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a pojedina rješenja su i povoljnija za radnike (naknada za dežurstvo je u federalnom ugovoru utvrđena u rasponu, a u ovom ugovoru je utvrđena u gornjem iznosu).

2. Razlike se odnose na član 16. kojim je utvrđeno 37,5-satno sedmično radno vrijeme, što je u skladu s članom 36. Zakona o radu (puno radno vrijeme traje 40 sati sedmično ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno u kraćem trajanju).

3. Stavom 4. člana 35. je utvrđena najniža netosatnica, u iznosu od 2,20 KM (to je maksimum koji je Zavod za zdravstveno osiguranje mogao ponuditi a da ne ugrozi finansijsku stabilnost i redovno servisiranje ostalih obaveza), što čini linearno povećanje plaća u oblasti zdravstva za 10%.

4. Članom 37. su utvrđeni fiksni koeficijenti složenosti pojedinačnih poslova, odnosno zanimanja kako je to bilo regulisano i ranijim Kolektivnim ugovorom, u rasponu od 1,00 do 4,40 (federalnim kolektivnim ugovorom koeficijenti su dati u rasponu od 1,00 do 4,40, dok bi se pojedinačni poslovi, odnosno zanimanja utvrđivala Pravilnikom o radu. Upravo takvo pojedinačno utvrđivanje u ranijem periodu je stvaralo velike probleme na terenu, odnosno stvarale su se razlike u plaći od ustanove do ustanove).

5. Članovima 74. i 75. je predviđeno da se ovaj ugovor sklapa na godinu dana, nakon čega će Vlada Srednjobosanskog kantona pregovarati s Nezavisnim strukovnim sindikatom, uz obvezu da tada najniža netosatnica ne može biti niža od 2,20 KM.

Vlada Srednjobosanskog kantona predlaže Nezavisnom strukovnom sindikatu i direktorima zdravstvenih javnih ustanova da razmotre Prijedlog kolektivnog ugovora i svoja izjašnjena dostave Ministarstvu zdravstva i socijalne politike u roku od pet dana.

Vlada Srednjobosanskog kantona još jednom poziva Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu da svoju Odluku o organizovanju i održavanju generalnog štrajka stavi izvan snage dok traju pregovori s Pregovaračkim timom Vlade Srednjobosanskog kantona.

                                                                                                KABINET PREMIJERA