TRAVNIK: Vanredna sjednica Vlade SBK-a

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

sa 18. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona Vlada Srednjobosanskog kantona

 Vlada Srednjobosanskog kantona je prihvatila Informaciju Ministarstva zdravstva i socijalne politike o toku pregovora između Pregovaračkog tima Vlade Srednjobosanskog kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Srednjobosanskog kantona.

Vlada Srednjobosanskog kantona je utvrdila Prijedlog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Srednjobosanskog kantona, s pregledom sljedećih predloženih rješenja:

1. Tekst ponuđenog Kolektivnog ugovora je podudaran s tekstom “ispregovaranog” Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a pojedina rješenja su i povoljnija za radnike (naknada za dežurstvo je u federalnom ugovoru utvrđena u rasponu, a u ovom ugovoru je utvrđena u gornjem iznosu).

2. Razlike se odnose na član 16. kojim je utvrđeno 37,5-satno sedmično radno vrijeme, što je u skladu s članom 36. Zakona o radu (puno radno vrijeme traje 40 sati sedmično ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno u kraćem trajanju).

3. Stavom 4. člana 35. je utvrđena najniža netosatnica, u iznosu od 2,20 KM (to je maksimum koji je Zavod za zdravstveno osiguranje mogao ponuditi a da ne ugrozi finansijsku stabilnost i redovno servisiranje ostalih obaveza), što čini linearno povećanje plaća u oblasti zdravstva za 10%.

4. Članom 37. su utvrđeni fiksni koeficijenti složenosti pojedinačnih poslova, odnosno zanimanja kako je to bilo regulisano i ranijim Kolektivnim ugovorom, u rasponu od 1,00 do 4,40 (federalnim kolektivnim ugovorom koeficijenti su dati u rasponu od 1,00 do 4,40, dok bi se pojedinačni poslovi, odnosno zanimanja utvrđivala Pravilnikom o radu. Upravo takvo pojedinačno utvrđivanje u ranijem periodu je stvaralo velike probleme na terenu, odnosno stvarale su se razlike u plaći od ustanove do ustanove).

5. Članovima 74. i 75. je predviđeno da se ovaj ugovor sklapa na godinu dana, nakon čega će Vlada Srednjobosanskog kantona pregovarati s Nezavisnim strukovnim sindikatom, uz obvezu da tada najniža netosatnica ne može biti niža od 2,20 KM.

Vlada Srednjobosanskog kantona predlaže Nezavisnom strukovnom sindikatu i direktorima zdravstvenih javnih ustanova da razmotre Prijedlog kolektivnog ugovora i svoja izjašnjena dostave Ministarstvu zdravstva i socijalne politike u roku od pet dana.

Vlada Srednjobosanskog kantona još jednom poziva Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu da svoju Odluku o organizovanju i održavanju generalnog štrajka stavi izvan snage dok traju pregovori s Pregovaračkim timom Vlade Srednjobosanskog kantona.

                                                                                                KABINET PREMIJERA