U četvrtak 32.sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Travnik, 24. 6.2016.

Na osnovi člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 10/04 i 2/16),

                     S A Z I V A M 32. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 30. 6. 2016.                                                                             godine u 9 sati

Za sjednicu predlažem

D N E V N I R E D

1.Zapisnik sa 31. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade

2. Nacrt zakona o obrazovanju odraslih – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

3. Mišljenje na Prednacrt zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih obitelji – Kantonalna uprava za borce

4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije ”Transfer-poticaji privredi”, za 2016. godinu – Ministarstvo privrede

5. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za juni 2016. godine – Ministarstvo finansija

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava o nabavi opreme i izvođenju radova na uspostavi sigurnosnog području u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava o opremanju lokacije za evakuaciju tajnih podataka u Policijskoj stanici Bugojno – Ministarstvo unutrašnjih poslova

8. Prijedlog odluke o uknjižavanju stalnih sredstava – Ministarstvo unutrašnjih poslova

9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje, za sufinansiranje nabavke vozila za prijevoz dijaliziranih pacijenata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Hrvatskoj bolnici ”Dr. Fra Mato Nikolić”, Nova Bila, za sufinansiranje radova na renoviranju krovnih područja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ”Izgradnja vodovoda u MZ Ivančica-Kupres II faza, općina Busovača” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ”Izgradnja vodovoda u naselju Bakije, općina Busovača” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ”Rekonstrukcija vodovoda u naselju Hrastovi, općina Kiseljak” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ”Izgradnja pumpne stanice i potisnog cjevovoda za Uriju, općina Donji Vakuf” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ”Izgradnja pumpne podstanice u mjestu Skradno III. faza, općina Busovača” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi ”Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Kasumi, općina Jajce” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

17. Prijedlog odluke o organiziranju izvođenja dislocirane nastave na području Tuzlanskog kantona – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

18. Prijedlog odluke o studijskim programima na Visokoj školi ”CEPS-Centar za poslovne studije” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta a) Prijedlog odluke o visini naknade stručne Komisije za vođenje postupka i ispunjenosti uvjeta za uvođenje novog studijskog programa na Visokoj školi ”CEPS-Centar za poslovne studije” b) Prijedlog odluke o studijskim programima na Sveučilištu/Univerzitetu ”Vitez” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta a) Prijedlog odluke o visini naknade stručne Komisije za vođenje postupka i ispunjenosti uvjeta za uvođenje novog studijskog programa na na Sveučilištu/Univerzitetu ”Vitez”

19. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukture u općina Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa stavke ”Prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana ekološkog kalendara i potporu radu ekoloških udruga” – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi za izgradnju kanalizacijske mreže u MZ Kruščica, općina Vitez – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Vitez za sufinanciranje sanacije obale rijeke Bila – Zabilje 1 – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Kreševo za projekt: ”Čišćenje korita i obale rijeke Kreševčiće i pritoka” – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Busovača za projekt ”Sanacija oštećene obale rijeke Ivančice” – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za udruge borce – Kantonalna uprava za borce

26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za psihosocijalno liječenje korisnika boračko-invalidske zaštite – Kantonalna uprava za borce

27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti – Kantonalna uprava za borce

28. Informacija o izvršenim uplatama po transferima – Kantonalna uprava za borce

29. Saglasnost na Plan novčanih tokova Srednjobosanskog kantona za III. kvartal 2016. godine – Ministarstvo finansija

30. Izvještaj o radu Regionalne razvojne agencije za regiju Centrala BiH za 2015. godinu – Ministarstvo privrede

31. Izviještaj o drugom redovnom nadzornom auditu sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:20008 – Ministarstvo privrede

32. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za apelaciju Ljupke Stojak – Ministarstvo pravosuđa i uprave

33. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za apelaciju Žarka Lovrinovića – Ministarstvo pravosuđa i uprave

34. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva – Ministarstvo pravosuđa i uprave

35. Mišljenje Kantonalnog javnog pravobranilaštva u vezi Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa između Hercegovačke banke, d.d., Mostar i Kantonalne uprave za borce – Ministarstvo pravosuđa i uprave

36. Zahtjev tužitelja, sudaca i stručnih saradnika pravosudnih institucija Srednjobosanskog kantona o isplati regresa za 2016. godinu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

37. Informacija izboru odvokata za zastupanje Kantona i Ministarstva pravosuđa i uprave po tužbi Zehre Hadžić i Milice Vukadinović – Ministarstvo pravosuđa i uprave

38. Imenovanja i razrješenja a) Rješenje o postavljenju šefa Kabineta predsjednika Vlade Kantona                                                                                                    

                                                                                        PREMIJER KANTONA Tahir Lendo, dipl. ing.